You are here: home > Vetso

RRAG

                                                      IZA ARY AHO?
Izaho aloha no:
• RAKOTONDRAVAO Radonirina Andolalaina “Gabriel” (Anarana amin’ny batemy),
• Teraka ny Alahady 25 Nôvambra 1990, tao Moramanga,
• Nilomano tety amin’ny kianjan’ny soratra nanomboka ny volana Aprily taona 2000,
• Mampiasa ny solon’anarana RRAG
• Ary teo aloha dia nampiasa ny solon’anarana (Izay marihina fa ho fametrahana ny lanjan’ny tena amin’ny maha mpianoka ny kanton’ny soratra dia tsy hampiasa azy ireto intsony):
 Andolal’aina izay niainga avy amin’ny nofinofy teny amin’ny kianjan’ny fanoratana ka nampiady resaka an’I RRAG sy itsy farany,
 Nanando (Izay hita tao aorian’ny fanadihadiana natao fa efa misy mampiasa ary efa manana ny lanjany eo amin’ny sehatry ny soratra ny namana mampiasa aza koa ho fanajana itsy farany dia tsy hoampiasaiko intsony izany) izay nitsiry teny amin’ny tontolo mpampianarana foin’ny tenako nampianatra tao amin’ny tetik’asa “KOLO-SAINA” sy “TA.HO.FI” ny fikambanana UNESCO,
 JL teo amin’ny lafin’ny lahatsoratra ihany,
 Ra.Gaby izay nitsiry ny fotoana nandaozako ny Raibeko izay raiko amin’ny batemy ihany koa (RAZAFIMAHATRATRA Gabriel)
Zanaka:
•  Faralahy
• Ny ray: Rakotondravao Modeste,
• Ny reny: Ravololonirina Bernadette,
Nianatra tao amin’ny:
• Sekoly katolika Md Josefa Moramanga ny taona 1996 hatramin’ny taona 2000,
• Sekoly tsy miankina “Thsy Laï” Manarintsoa Moramanga ny taona 2000 hatramin’ny taona 2002 ary nahazo ny mari-pahaizana “CEPE”.
• Sekolim-panjakana ambaratonga faharoa “CEG” Moramanga ny taona 2002 hatramin’ny taona 2006 ka nahazo ny mari-pahaizana “BEPC”.
• Sekolim-panjakana fampiofanana sy fampianarana arak’asa “LTP Moramanga” sampana fitantanana “Gestion Comptable” ny taona 2006 hatramin’ny taona 2010 ka nahazo ny mari-pahaizana “BEP” sy “BACC”.
• Sekolim-panjakana ambony fampiofanana sy fampianarana arak’asa “FTS Moramanga” sampana Fitantanana sy Fikajiam-bola “Finance et Comptabilité” ny taona 2010 hatramin’ny 2013 ka nahazo ny mari-pahaizana “DTS”.
• Fianarana ampitain-davitra “CNTEMAD” Moramanga sampana lalàna ny taona 2013-2014.
• Sekoly fampianarana ambony tsy miankina amin’ny fanjakana “IUNAM” izay “Arsenal” teo aloha sampana vola sy ny fitantanana orinasa “Finance et Gestion d’Entreprise” ny taona 2014 hatramin’ny taona 2015 ary nahazo ny mari-pahaizana “Licence professionnelle”.
Manana ihany koa ny:
• Ny fahaiza-manao manokana eo amin’ny fitantanana fikambanana satria efa nitantana ny:
 Club UNESCO-FTMM Moramanga: Mpanolotsaina manokana teo amin’ny lafin’ny fitantanana ny taona 2006 ka hatramin’ny taona 2007, Filoha lefitra vonjy maika ny taona 2007, Mpitambola lefitra ny taona 2007 hatramin’ny taona 2008, Mpitambola ny taona 2008,Filoha lefitra ny taona 2008 hatramin’ny taona 2009 ary Filoha ny taona 2009 hatramin’izao fotoana handrafetana ity fampahafantarana ity izao.
 Croix-Rouge Malagasy sampana kaominaly Moramanga: Filohan’ny kaomisiona tanora ny taona 2007 hatramin’ny taona 2009, Mpampiofana ireo mplilatsaka antsitra-po ny taona 2009 hatramin’ny taona 2011, Mpilatsaka antsitra-po ny taona 2006 hatramin’izao ary Filoha lefitra ny taona 2009 hatramin’ny taona 2015.
• Ny mari-pamantarana na mari-pankasitrahana:
 Vonjy voina sy ny fitsaboana maika « Secourisme et soins d’urgence » avy amin’ny Training Management Africa » -n’ny tetik’asa Ambatovy ny taona 2007.
 Aterineto sy ny fahalalana manokana momba ny solosaina “Internet et Initiation à l’informatique” avy amin’ny « Last Mile Initiative » tetik’asan’ny misnisteran’ny fifandraisan-davitra sy ny paositra ary ny serasera ny taona 2007.
 Fihomanana sy vonjy voina maha olona « Prevention et secours civiques » avy amin’ny « Pompiers sans frontières » ny taona 2008.
 Fankasitrahana iraisam-pirenena ho an’ny tanora sokajy alimo « Merite international de la jeunesse niveau bronze » avy amin’ny Hasin’ny tanora Malagasy ny taona 2008.
 Mpifehy « Encadreur en carton rouge » avy amin’ny « SE/CNLS » ny taona 2009.
 Fankasitrahana noho ny fanampiana sy ny fanomezan-tanana teo amin’ny fikarakarana ny lasy nasionaly « Reconnaissance pour la precieuse contribution à l’organisation du” JAMBOREE HINTSY BALTO avy amin’ny Antilin’I Madagasikara ny taona 2014.
 Fitantanan-ketra sy ny arena maha olona « Fiscal et Ressources humaines » avy amin’ny « Centre de Formation en Science de Gestion » ny taona 2018.
• Ary efa:
 Mpanabe olon-tsahala teo anivon’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena ny taona 2008 hatramin’ny taona 2009.
 Mpitantsoratry ny kaomitim-pivondronana ny ady amin’ny tazo-moka« Comité de district dans la lutte contre le paludisme” ny taona 2012 hatramin’ny 2014.
 Niandraikitra ny frandrindrana ara-informatika sy lefitry ny mpiandraikitra ny ara-bola ny fikambanana AGAPE Moramanga ny taona 2015.
Ireo asa-soratra tononkalo efa vita boky tahiry:
• RRAG:
 Ny asa-soratro fizaràna telo, Ny taniko, Safidy, Raozin’ny foko,
 Ho an’ilay malalako, Akanin’ny lahatra, Antsa,
 Fitia voarara, Iza?, Firenena,
 Vetsom-po, Sarobidy, Tsiaro,
 Ny hany mba fananako, Ny any aminao,Miloa-pery.
• Ra.Gaby:
 Volamena tsy miloko, Fasako mifamato-drà.
• Nanando:
 Le ciel bleu, Un coeur perdu.
• Andolal’aina:
 Malalako tsy foiko, Ho an’i Neny.
KIANJAN'NY KANTOKO
-Tantara foronina
-Sombintantara
-Tononkalo
-Lahatsoratra,
-Angano.
Noho ny mbola tsy fahavitana nanonta boky natokana ho an’ny mpanjifa tamin’ireo karazana solon’anarana nampiasaiko rehetra etsy ambony fa mbola boky tahiry ihany izany dia hafindra manontolo amin’i RRAG izay fototra nipoiran’iretsy solon’anarana zandriny ny asa-soratra nosoratan’izy ireo.
                                                                                      Anio, talata 09 Oktobra 2018, natao teto Antananarivo.

                          

Hametraka hevitra

Midira aloha