You are here: home > Vetso

Mandramaty - Nalison Randrianaivo

Mandramaty

Liva sy Koloina

Tanora dia tanora satria i Liva vao 19 taona dia i Koloina koa vao17 taona, mampalahelo dia mampalahelo ny tantaran'izy roa ireto:
Vao niandoha ny fiarahan'izy ireo dia efa voarara sahady saingy tsy nampihemotra ny dia anefa izany fa vao maika aza nasehony mihitsy hoe ireto izahay ary tsy hisaraka mandrakizay.
Ny ray aman-drenin'i koloina moa no nandrara ny fiarahany fa ny an'i Liva kosa nandray am-pifaliana, ampitsikiana.

Indray andro
Niaraka teny an-dalana i Liva sy koloina nifampitantana ery, revo dia revo amin'ny resaka ka tsy nanampo na inona na inona. Tampoka teo anefa indro teo anatrehan'izy roa i Kevin zokin'i koloina ary avy dia nandaka sy namono an'i Liva, tsy izany ihany fa sady norahonany no nompainy i Liva, Ilay anabaviny kosa tamin'io nataony ohatrany mitarika posiposy, i Koloina moa nalahelo ny olon-tiany nianjera sy nitsirara tamin'ny tany ka nanao izay ho afany saingy sandrin-dehilahy ka nanaram-panjaitra e.

Afaka andro vitsy taorian'iny dia nihaona izy roa kely ka nitafa maharitraritra satria tsy mianatra hariva ka mba lasa naka toerana teny ambodihazo hiresadresaka, Nifona noho ny nataon' i Kevin teo i Koloina. Ka indro latsaka ny ranomasony, nofafain'i Liva tamin'ny mosoarany avy eo ny mason'i Koloina no sady niteny izy hoe: aok'izay malala a, Tiako foana ianao
Dia nihanoka teny mamy teo izy roa kely toa nofy izay ho leo hany ka tsy tsaroana intsony fodiana

Dia toy izay foana no nataon'i Kevin an'i Liva ka nahatonga an'i Liva niafina sy tsy nisehoseho,naleony mihitsy aza moa rehefa avy mianatra dia tonga dia mody fa tsy manao oatrany fanaony taloha intsony, I Koloina no manantona any an-tranony fa izy dia miafina fatratra, sao mantsy ka ho hitan'ny Kevin ka ho matiny eo,

Nanomboka teo aloha dia nilamina tsara e, nandeha atsakany sy andavany ny fiarahany na dia hoe afenina aza, Naharitra amam-bolana, eny aman-taonany mihitsy izany fiafenana izany. hany ka na i Kevin aza tsy nisaina intsony hoe mbola miaraka ireo, No heveriny fa nitsaoka mihitsy aza moa i Liva koa.

Indray andro nanandrana nivoaka niaraka tamin'i Koloina amin'izay ary i Liva, izany hoe tsy nety aloha i Koloina fa i Liva no nisisika ka nandeha tsy fidiny i Koloina, Ary dia tafaverina tao an-trano soa aman-tsara aloha, Kinanjo raha vao natao natetika ilay fivoahana dia traingo indray ary dia ny Ray aman-drenin'i Koloina mihitsy no nifanehatra tamin'izy roa, fanambaniana, fanasoketoana, fanaratsiana, ary fandrahonana no nahazo an'i Liva, Ary ho toriany mihitsy hono i Liva fa hoe nahabevoka ny zanany tsy ampy taona.

Ny ray aman-drenin'i Liva moa tsy naharaka izany tantara izany mihitsy ka tsy hanampo na inona na inona.
Tampoka anefa avy avy any i Koloina nihazakazaka mafy dia mafy hamonjy an'i Liva fa nitory azy ny ray aman-dreniny ka ho avy haka an'i Liva eo ny Police,nanontanian'i Koloina Dada sy maman'i Liva izay nombany, izy mivady ireto anefa tsy taitra akory nefa mety higadra ny zanany. Teo vao fantatra fa hoe mbola any am-pianarana i Liva ka novonjen'i Koloina tany haingana.
Raha vao lasa fahefakadiny fotsiny i Koloina dia ireto r'ingahy Police.
Ahoana moa ny hatairan'izy mivady nandre hoe nahabevoka zanak'olona tsy ampy taona ity zanany. Hany ka torana hatramin'ny Maman'i Liva.

Ny ray aman-drenin'i Koloina ary Kevin zanany miaraka amin'ny Police roa lahy no nivantana tany an-tsekoly, Raha tara kely fotsiny ny fahatongavan'i Koloina dia tratra teo, Soa fa afaka nitsoaka nanao taridositra nakany ambadiky ny tamboho dia tsy tratra, niafina izy roa nanomboka teo, tsy nianatra, tsy nipoitra mihitsy e

Nandeha teny ny volana ny taona maromaro, nitady azy ireo ny Police sy ny ray amandreniny avy,saingy tsy hita faty tsy hita velona
I dada sy maman'i Liva aloha dia very hevitra tanteraka e, hany ka tsy nanantena ny hahita an-janany intsony
Ny ray aman-drenin'i Koloina kosa manam-bola ka nanakarama olona hitady an-janany ary vao maika nisafoaka mafy ka tsy hamelany hono na  maty i Liva na migadra mandrapahafatiny

Izy roa kely moa dia nitsoaka tany an'ala, tany izy roa no nivelona sy nanohy ny fiarahany,ary niombona sy nivoady izy roa fa hoe aina no fetra ka faty no isarahana, izay zavatra any an'ala any moa no niveloman'izy roa.

Indray andro tampoka tsy nampoizina; iny izy roa handeha hiaza iny no nisy lavaka be tsy tazan'i Koloina ka latsaka tao izy,ary dia biby masiaka no niandry azy tao, hoy i Koloina Vonjeo aho ry Liva a, biby masiaka be ireto fa vonjeo aho e,maty ato aho e,
I Liva tsy hitany izay atao ny malalany anefa eo ambaravaran'ny fahafatesana, ny hany nataony dia nanapaka azo lava be hisontanany ny malalany, Hoy i Liva iny mandrazona amin'iny hazo iny haingana, Tampoka anefa nisaoty ilay biby masiaka ka voasintony ilay hazo teny an-tanan'i Liva ka nianjera tao koa izy, ny hany nataon'izy roa dia nifamihina ka namerina ilay voady hoe MANDRAMATY.Ary raha vao tapitra kely fotsiny ny tenin'izy roa niaraka dia nandripaka ilay biby masiaka, ka dia maty tao izy roa.tanteraka tokoa ilay ho mandramaty.

Hametraka hevitra

Midira aloha