You are here: home > Vetso

SEDRAN'I NENY - raims randriamalala (mahavonjy aimé)

sombitantara

                                                     SEDRAN'I NENY

fianankaviana niaina tao anaty fahantrana lalina ny ankohonan'ny dada sy neny ary efatra mianadahy izahay no zanany dia izaho no faralahan'izy ireo. Fambolena salady sy ireo karazan'anana no mba fivelomanay tamin'izany kanefa tsy dia mampidi-bola loatra izany fa natao ho sakafo fotsiny ihany izay vola mba azo tamin'izany, taty aoriana kely anefa dia niezaka mba nanjaitra ihany i neny ho amidy mba ho fanampin-tsakafo saingy tsy dia nahitana tombony fa zara aza izay azon'ny tamin'izany zaitra izany mba hofanampin'ireo tombom-barotra azo tamin'ireo anana sy salady izay namidy mba  hividianana sakafo mandritry ny herinandro, matetika anefa izahay tsy mihinana mihitsy fa mandry fotsy ary i dada sy neny aza matetika no mahazo latsa amin'ireo fiananakaviana mihitsy hoe: "mangatsi-patana indray ve r'izy mivady a, mba asio fieritreretana ihany fa tsy ihindrana lava izao e!!! hoy ny ambeti-tenin'ireo iray tampo amin'ny dada isan'andro. Ary izay mba sisa-tsakafo tsy laniny bebe kosa no omeny hohaninay mianadahy kely na andro izany na alina rehefa tsy mahita sakafo izy mivady dia mba faly moa  ny fo na dia tsy takatry ny aza izany atao hoe "sisa" izany fa ny vava mihinana no faly sady zara aza hoy i dada mba vaza mihetsika e, tsy nahakivy an'i neny anefa mijery izany fa vao mainka aza nanosika ambom-pony hihoatra sy hiezaka hatrany mba hahatafita anay efatra mianadahy eo amn'ny fiainana. Izaho moa mbola kely tamin'izany fotoana izany ka dia efa nahatakatra sahady izay tian'ireo fianankaviana ireo ho tenenina tsara, tokony ho sahabo ho valotaona teo aho no efa nahatsapa sy nahafantatra fa tsy dia tia anay mianakavy kely ireto fianakavian'dry dada ireto. Matetika koa anefa dia mitomany i neny rehefa iny mba avy mihindrana zavatra na vola amin'ireo havan'i dada ireo dia mahazo teny marary ka tsy zakany ny latsa ataon'ireo fianakavian'i dada ireo. Indray andro anefa aho sendra nanontany azy hoe fa  maninona kay izany neniko izany? efa fantatro anefa fa nahazo teny marary tany amin'i amin'ireo havan'i dada indray  izy tamin'izay, dia hoy izy namaly ahy hoe:'tsy maninona ka, fa mandehana aloha ianao maka rano hikarakarako sakafo fa mbola ho ela  ireo zokinao e! dia lasa ny tena na dia tsy mazoto aza ny haka an'izany. Indray andro anefa i neny nahita asa mifanaraka ny talentany dia ny momba ny zaitra izany, izy raha teo koa tsy mba toy irony olona nandia fianarana irony fa teo amin'ny kilasy fahadimy dia nijanona. Niezaka nampiasa ireo talentakeliny mba nananany anefa i neny ka dia mba nihiratra kely teo ny anjara masoandronay ka dia afaka nianatra araka ny tokony ho izy izahay efatra mianadahy. I dada koa mba torak'izany nahita asa sahaza izay mba fahaizany ary nifameno tsara izany asa izany sy ilay fambolena izay nataony, tao anatin'ny taona vitsivitsy niasan'i neny anefa dia hitan'i neny hosahirana mafy i dada ka dia nifanampy izy, taty aoriana kely anefa dia tapitra ilay asa izay nataony ka dia mba nampidirin'i neny tao amin'ilay orinasa izay niasany izy ary mbola nanohy hatrany ilay fambolena kosa i dada, fa nataony ho fialamboly fotsiny izany fa tsy tena ho asa fivelomana intsony, ary tena nahafaly azy koa izany hoe hiara-hiasa amin'i neny satria vitsy tokoa ireo hoe mpivady miara-miasa izany eo amin'ny fiainana ka dia nazoto be ny anao lahy ka dia nekeny avy hatrany izany asa izany. Indrisy anefa fa afaka taona vitsivitsy taty aoriana niasany dia hita ho niova ho ratsy ny fiainany fa toa lasa tia toaka izy ka dia mamo foana isanandro ka nanomboka teo dia nikorotan-dava ny tokantron'izy mivady ary izahay efa mianadahy kosa dia niaina tao anatin'ny tahotra satria mbola kely ka matahotry ny ho bedy e! dia nanaiky izay ampanaoviny na hita fa tsy mety aza ilay ampanaoviny sy anirahany anay. Indray andro sendra mamo izy dia izaho irery no tao an-trano dia hoy izy mantsy ahy hoe : "ANJARA a! tu sais!" dia gaga aho hoe taiza ko no mba nahaizan'i dada an'izany fiteny izany, ny tena koa moa tamin'izany vao kilasy fahasivy dia tsy nahazo ny teny frantsay e! dia novaliako ihany anefa izy na dia tsy mifandray aza ny onde e hoe : "eny ry dada a, fa ahoana hoy aho mantsy azy dia namaly ahy anefa izy hoe:"ngaha ialahy tsy mianatra izao! dia "eny" hoy aho namaly azy, dia avy hatrany dia nidaboka teo ampandriana dia natory.
Taty aoriana anefa dia niova miharatsy ny toetrany fa lasa mamono, midaroka an'i neny ary nanomboka teo dia niaratsy indray ny fiainanay mianakavy kely izay efa saika nihiratra iny no indro noseran-draho-mainty ka maloka indray. Ireo iray tampo tamin'i dada kosa etsy ankilany faly fa mikorontana indray ny ao aminay satria tabataba no re ao an-trano, vakin-dovia no mitatatata, teny ratsy sy ompa mianjady amin'i neny mangony fotsiny, izahay moa etsy andaniny ranomaso no mba entina miady hampanginana ilay tabataba, dia toy izany foana noho niainanay isan'andro, fa i neny kosa miharitra izany hatrany mandraparainan'ny andro. Rehefa eny an-tokontany kosa izahay dia maheno ny fosafosan'ireo zanaky ny mpiray tampo amin'i dada sy ireo namany.
Taty aoriana anefa dia narary mafy i dada, tamin'ny taona roarivo izany, izaho kosa anefa tamin'io taona 2000 io no hanala fanadinana CEPE, ary ny alina alohan'ny analako izany fanadinana izany dia ny 06 jona 2000 izany no niala aina i dada ary tazan'ny masoko izany ka tsy nisy na inona na inona niditra tamin'ny saina intsony izany fanadinana izany fa ny ranomaso no nijohy tamin'ny tava ka very avokoa ireo famerenana izay mba efa mby tao an-tsaina, ilay dada izay tena tsy foinay eny fa na dia naditra aza dia mbola tianay, indrindra moa fa i neny izay tsy mahafoy azy na dia matetika aza miaritra ireo daroka sy vono dia tsy nahafoy azy, ary ireto tampo aminy hoy ianao mba nanao inona: ny latsa aza no nasetriny izy ireo taminy na dia efa ho faty aza izy! vao mainka nandona ny ambom-pon'i neny izany latsa izany. Ny ampitso anefa dia hiatrika fanadinana ireto mahantra kelin'i neny na dia efa fantatra aza fa tsy ho afaka ny amin'izany dia nankahery anay hatrany i neny hoe : ataovy tsara r'izy miralahy ny fanadinana a! dia eny hoy izahay sady nitomany nieritreritra ilay alina izay nangidy ny nieritreritra azy satria i dada efa fantatra fa tsy ho namana intsony. Tokony ho tamin'ny sivy ora sy sasany maraina toa alatsiniainy ny 06 jona 2000 teo i dada no nindaosin'ny fahafatesana izay tsy nampafantarina anay miralahy moa izany niezaka nanontany ireo mpanati-bary hatrany anefa izahay miralahy hoe : "mba nanao ahoana izay dadanay ao ry toto?" ; dia novaliana hoe : "efa tsy maninona izy fa efa salama ka, izy aza ao efa matory tsara koa"! "hay ve" hoy aho tamin'izay dia mba nilamina kely saina fa hoe tsy maninona izy izany!, nafenina mafy anefa izany ka ny hariva vao nampahafantarina anay, rehefa tonga teo an-tanana anefa dia  nahita an'ilay dada mitsotra eo ambon'ilay ilam-baravarana izay ho solon'ny fandrinany, nanomboka teo dia ranomaso lava no niainako fa lasa ilay dada fiantàna eny fa na dia naditra aza! tao anatin'izay rehetra izay anefa dia indro nisy feo avy any nanao hoe : "adalana ny anio maty io, matin'ny taoka io e". tena adalana tokoa moa izany rehefa maty ny taoka ny olona hoy aho misaina an'eritreritra?
Voalevina soamantsara anefa i dada ka nanomboka teo dia hiatrika ady mafy amin'izay i neny satria tsy eo intsony andry hiankinanan'ny fianakaviana, lavo ilay andrarezin'ny ankohonana. Nanomboka nankahala an'i neny amin'izay ireto mpiray tampo amin'ny dada, ka manao eson-teny, vava mahatsiravina, tsy ahoan'ny neny anefa izany fa niezaka hatrany izy ny ahatafita anay, i zoky rahateo koa efa mba niasa ho nanolo an'i dada tamin'ny asany ka afaka nanampy tsara an'i neny ka dia nanomboka nihiratra kely indray ny anjara masoandronay telo mianadahy zandriny. Nanomboka teo amin'ny taona 2008 dia nisongadina izahay ka nisy fialonana hita tamin'ireo mpiray tampo an'i dada satria diso niatehatra be loatra tamin'ilay bebeanay izay nanana ny naha izy tokoa teo amin'ny fianankaviana kinanjo nidaosin'ny fahafatesako izy tamin'ny taona 2005 tany ho any.
Tonga fahavalon'ireo fianankaviana tokoa ny ankohonan'ny neny satria tafitan'i neny ireto zanany na dia niditra trosa aza izy mba hahatafitany anay efatra mianadahy zanany. Nikiry mafy tokoa i neny nandritra izay taona maro lasa izay kanefa tsy kivy mihitsy izy na dia mbola mialona azy aza ireo iray tampo amin'ny dada izay tsy manana fahafahana ohatran'ny taloha intsony izy ireo.
fa i neny kosa hatramin'izay nahafatesan'i dada dia tsy mba nisaina izay hanolo an'i dada na dia hita ho mafy aza ny fiainana fa ny hoavinay no nimasohany nandritra izay 17 taona tsy nahalasana an'idada izay.

Ankehitriny dia milamina tsara ny sain'i neny fa vita ny adiny, ary vita ny adidiny izay napetraky dada ho sahaniny  tamin'ireo zanany. Faly izy satria dia efa samy manambady avokoa ireo zanany ary efa miisa valo izao ny zafikeliny.
ENY fa na mbola ao aza hatramin'izao ireo fankahalana azy hatramin'izao, ary matetika dia mbola misy rahona mainty manaloka azy hatramin'izao.

ity sombintantara dia tantara niainako ka tiako zaraina aminareo mpamaky rehetra ary mino aho fa misy mitovy aminio tantara io any ho any!

ny hafatra dia ialao ny fialonana, ialao ny fiatsarambelatsihy fa manimba ireo tsy mampandroso no sady manakorontana ny fihavanana e!

nosoratan'i RAIMS RANDRIAMALALA (Mahavonjy Aimé)
06/10/2017 Androndrakely

Hametraka hevitra

Midira aloha