Fampidirana sary

Azo atao ny mampiditra ny sarin'ny mpanoratra. Raha te hampiditra sary dia midira ao amin'ilay mombamomba ny mpanoratra dia tsindrio ilay hoe Hampiditra sary.