You are here: home > Vetso

TENIN-DRENY… FAHENDRENY... - AbouNusrayni

Azo vakiana?

TENIN-DRENY… FAHENDRENY...

Rehef' ireo manam-pahaizana no tsapa ankehitriny --- fa tsy mahafehy akory anie izato TENIN-DRENY;
Ka ny diplaoma ananany no avo sy ambony --- fa rah' resaka ara-tsoratra dia hita fa toa osa.
Dia hatao mahagaga ve raha misy ireo tanora ---maro an'isa tsy dia nianatra nireninereny teny;
No indro fa malaina raha mba hoe hamaky teny --- ka rah' vao misimisy andininy dia lazainy fa miavosa?

N'inona n'inona ambara na koa hevitra ampitaina --- raha vao lavalava fotsiny aminy tsy mba ho ekeny;
Ka raha ianao no mba mikasa ny handresy lahatra azy --- de diniho ihany izay fa tsy hanery azy kosa.
Efa fantatra anie fa ny fandavana ny azy --- no hataony be aloha mba ts’ hiseho ny fah’lemeny.
Tsy anomezan-tsiny azy anefa rah’ izay izany --- fa ny hevitra tsy takatra mah'tonga ho kanosa.

Ny famaliana bontana sy ny filana ady --- ary  koa ny fandrabiana no mba ataony fiereny;
Ka mila fisaintsainana sy fahaizana mihemotra --- ny asa fitoriana raha toa tiana ho tontosa.
Efa fantatra mialoha ny azy raha ny hambopo  --- ka na marina no atoronao de tsy mba ho jereny;
Koa raha ianao mikiry biby ny hiroso amin'izany --- dia tsy misy ho azonao afa-ts’ hoe ho maty fosa.


Ilay maodely arahintsika anie ka niavaka tokoa --- ary ny fihetsiny  malefakafa no tena FAHENDRENY;
Ny lazantsik'ankehitrin' anefa hoe mahery fihetsika --- tsy azo ifandaharana ary tsy mba mampitrosa.
Vokatr'ireo toetra ratsy novolentsika ihany ---  no mahatonga ny finoantsika enjehina ombieny;
Rah'isika no mba miezaka manarina izany --- d'izay asa fitoriana ho mora raisina hisosa.

Zoky Abou Nusrayni,
Vavolombelona.
10_07_19