You are here: home > Vetso

Hafatra - Haingo Erica

Iangaviako ianao
Mba hampita aminy
Izao hafatro izao
Any amin’ny toerana
hanirahako anao
Fa misy olona any ho any
mitady ho kivy
Amin’ny fiatrehana ny adidy
Kanefa tsy mba manan-kitarainana
Fa misedra samy irery ny fiainana

Raha hanontany azy ianao
Dia hovaliany tsotra izao
Hoe milamina tsy misy olana
Na dia somambisamby toy ny diavolana
Izy rahateo koa efa malina
Saingy anontanio ny alina
Nanafenany an’ireo tebiteby sy sorisory
Fa nivadibadika izy , tsy nahita tory
Manoloana an’ireo olan’ny omaliny
Nampiasa saina azy fa tsy nahitam-baliny

Raha hitady azy ianao
Dia mamindrà mahalana
Fa sao izy hiverin-dalana
Raha hahita anao mivatravatra
Hampitombo indray irony ratra
Izay navelan’ireo ankaso
Nampilatsa-dranomaso
Koa na te handroso
ianao holaviny
Satria fitoniana no tadiaviny
Fa ny fahitany anao tony
No hampisokatra ny fony
Ka hizarany ny alahelony
Sy ireo tsiambaratelony
Raha toa ianao tsy hosarotiny
Dia hanasitrana ny rofiny
Rahefa hitanao fa tamàna
Dia vatsio Fanantenana
Mba hisolo hafaliana
Ilay haizin’ny hakiviana

Aza kivy hono hoe
Fa misy olona any ho any
Mahatsiaro anao hatrany
Fahatsiarovana tena miavaka
Fa tsy mitsahatra mitrotro am-bavaka
Mitrakà dia izao no ataovy an-tsaina
Mbola ho avy ny maraina
Koa mahereza,fa ho zary hasambarana
Ny sedra, misy  satria natao hihoarana
Fa rehefa tsy tratrin’ ny herinao intsony
Dia mivavaha, atolory ny ao Ambony

Mandia tany isika ka tsy misy tonga lafatra
Fa raha toa sitrakao dia izay no mba hafatra

Haingo Erica
16 Martsa 2022