You are here: home > Vetso

Isaorako ny fiainana. - Ikalamako

[dikan-teny malalak'ilay hiran'i Violeta Parra hoe "Gracias a la vida"]


Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.
Ao ny masoko ankiroa
Rehefa iny mba ahiratro,
Mahatsinjo tsisy laro
Ny mainty miavaka amin’ny fotsy,
Ary eny an’habaka avo
Io mamiratra toa kintana,
Eo anivon’ny rehetra,
Izy, ilay tiaviko.

Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.
Fahafahana mandre
Tsisy tsentsina tadìny,
Hiainoako, andro sy alina
Feon-jorery, siokam-borona,
Maritoa midaondaona,
Vovòn’amboa lavareny,
Sy ny feo malefak’
Ilay olon-tiako.

Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.
Nanome ahy ny feo,
Ireo literan’abidia
Ary ireo karazan-teny
Izay an-tsaiko sy lazaiko,
Neny, namana, anadahy
Jiro manazava
Ny làlan’ny fanahin’
Ilay hany tiako izao.

Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.
Ireo dingana mba vitako
Amin’ny tongotro efa reraka.
Izy ireo no nianteherako
Nitety vohitra, nihoso-potaka,
Nanara-morona mangina,
Lohasaha sy havoana maro,
Ny tranonao, ny làlanao,
Ny tokontaninao.

Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.
Dia ilay fo mitepo
Toa tsy omby tratra,
Rehefa tsapako ny vokatry
Ny sain’ny zanak’olombelona,
Rehefa hitako ny halavirana
Eo amin’ny tsara sy ny ratsy,
Rehefa tazako ny halalin'
Ireo masonao mazava.

Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.
Fa nomeny ahy ny tsiky
Nomeny koa ny ranomaso,
Nahafahako nanavaka
Ny fifaliana sy tomany,
Ireo fototra iaingan’ny
Vetso sy ny hirako,
Sy ny hiran’ireo hafa
Izay hira ihany koa,
Ary ny hiran’ny rehetra
Izay mbola hirako ihany koa.

Isaorako ny fiainana
Nanome ahy zava-maro.

(5/10/2013)

Sokajy : Fitiavana