You are here: home > Vetso

FANOMEZANA - Nosy Malala

Azo vakiana?

Fanomezana,

Mivezivezy, mitady fanomezana,
Atolotra, ho an'ity taolatehezana.
Miasa saina, very hevitra mihitsy,
Ny entimanana moa, tsy dia misy.

Ny zava-bitany sy ny sahaza azy aloha, 
Na volamena aza tsy mendrika atao kadoa.
Inona ary no hovidiana sy ho karakaraina ?
Marina moa tsy tena maha lasa saina !

Hitandramatoa fa niasa saina izato izy,
Ka nanontaniany hoe "maninona no kivy ?
Efa misy vary sy laoka hohanina eo,
Ny fitiavanao ahy no itodiho sy jereo" .

Izy aloha matetika fa tsy indraindray,
Aleony ny azy manome toy izay hoe mandray.
Ka raha resaka fanomezana ihany,
Tsy izany mihitsy, no ataony hampitomany.

Tapa-kevitra aho dia  nolazaiko taminy,
Fa nindram-bola  dia nosokafako ny tanany.
Misaotra akia hoy izy, " avereno izao dia izao" ,
Misy vary sy kabaro, efa nandrahoany tao.

Solompanomezana... noavaoziko ny voady,
Naborako antsoratra  indray ny fitiavako azy.
Hafaliana moa ny azy, namaky ilay taratasy,
Fanomezana avy ao am-po,  tsara kay fa tsy ratsy....

Nosy Malala
Septambra 2021