You are here: home > Vetso

HO ANAO RY DADA MALALA - NY HERIMAR

HO ANAO RY DADA MALALA

Manantena aho fa ianao salama tsara,
Inoako torak'izany koa ireo zandry fara;
Inona no vaovao sy maresaka ela be
Fa ny tany moa lavitra ianareo tsy dia re!

Tonga ny fotoana izay nandrasan'ny rehetra,
Ilay andro malaza famoahana bĂ´netra;
Ilay andro malaza tsy nisy vetivety,
Ilay andro malaza ho fanaovam-pety.

Dada a:
Moa ve mba mifety ianao any izay
sa miaritra ny adim-piainana mamaivay?
Moa ve mba niato tandroany alahady
Sa tsy misy hatokona ka voatery nitady?

Tena manina anao izaho zanakao,
Malahelo koa fa tsy hita izay hatao;
Tsy zakan'ny foko ny mahita anao mijaly,
Ary ny irian'ilay saiko dia ianao ho falifaly.

Ny zanaka rehetra mifety amin-drainy,
Manolotra kadoa, manome izay ilainy;
Indrisy izaho tsy mba manana hatolotra,
Tsy manan-komena ka dia manaiki-molotra.

Na i zoky na i Neny tsy mba nanan-kozaraina,
Nekenao izany, tsy narahinao taraina;
Fantatrao tokoa mantsy ny fahoriantsika
ka iny ianao nilemy fa tsy mba be tohika.

Ry Dada,
Mahaiza ianao mionona fa aza rarak'ivy,
Ny rahampitso mety ho tsara fa aza mbola kivy;
Ny fiainantsika mantsy mandeha ara-tendry,
Ka ho avy ny fotoana, ireo kinasa ho voakendry.

Any andro, any taona, isika mbola hahiratra,
Izao fiainantsika izao koa mbola hamiratra;
Na anaty haizimpito, manantena ny mazava,
Mbola ho avy ilay maraina tsy haharesy lava.

Veloma ianao ry Dada, veloma mbola hihaona,
Hahavita izay atao ary tsy ho very laona;
MahalavĂ  andro iainana, mahatra-pianterana,
Ity izaho zanakao vonona hianteherana.

NY HERIMAR
16/06/2019
16:31