You are here: home > Vetso

MBOLA HIKIRY (1981.....2018) - N'Aina

MBOLA HIKIRY
(1981: tsy misy ny zavatra ilaina andavanandro, nefa....)

Sarotra ny lalana, mideza ny fiakarana
Ny vato, be misakana, tsy misy ny amaharana
isika mitofezaka, fa asian'ny harerahana
Ka mbola hikiry ve: hamehy ny valahana?

Ny erika, fanala, mamely sy mifafy
ny fitafiana anefa, tsy ampy mahatafy
ny orana mijojo, isika mangatsiaka
ka mbola hikiry ve, Tolona ihany no atao hiaka?

Manery ny hanoanana, tsinay no atao vatsy
raha misy mba sakafo, lafo sady ratsy
isika miha-osa, miha-mirerarera
ka mbola hikiry ihany, fa Revolisionera?

Ny aretina mandazo, mamono sy mandripaka
Ny Mpitsabo tsy ampy, ny aina miha-mifitsaka
Ny odigasintsika, tsy voakarakara tsara
Ka mbola hikiry ve, raha tsy tafita i Gasikara?

Jereo ny loto, ny hatsembohana, sy hosin-tany
ny fofonaina manakaloy, maimbo sy malàny
ny fitaovana kanefa, tsisy, ka tsy afa-manadio
inona no mety e: ny ho avy no andrandraina fa avela ve ny anio?

Niditra "an-johy" isika, ny jiro anefa tsy ananana
ka maizina sy mifandona, miempaka ny tanana
ny entana zakaina anefa, tsy afahana mandroso mafy
ka inona no hevitra: hiverina sa hihafy?

Ny fiadanam-be, nigalabonana fahiny
ny fandriana mafàna, sakafo be, rano an-tsiny...
ny vatana natanjaka, salama, tsara tohan'aina..
ny savony sy ny sisa, sy izay rehetra mba nilaina...

Havela ariana, sa hiverenantsika?
.......
Izao no avalintsika

Efa nifanarahana fa, na mafy na hanempotra
Ny ady atrehintsika, isika tsy hihemotra
Fa hiezaka hitolona, hanohitra ihany
ka mbola hikiry isika, raha tsy afaka ny Tany...
81.08. 12
.........
Kanefa....2018 izao!!!!