You are here: home > Vetso

NY TENA TIA NY TANIDRAZANY ? - AORN

NY TENA TIA NY TANINDRAZANY ?

Ny tena tia ny tanindrazany ?
Dia izay olona manaiky
Fa misy maro tsy an-kanavaka
Ny Malagasy toa an’azy
Manan-jo haneho malalaka
Izay ahafahana miteny…
ka tsy izany fotsiny ihany
Fa izay tena resy lahatra
Hiaro tsy mihambahamba
Izay tombontsoa iaraha-manana
Ho mariky ny fihavanana

Ny tena tia ny tanindrazany ?
Dia izay sahy manolo-tena
Hanohatra ‘zay didy jadona
Amin’ny endriny rehetra…
Ka hijoro hatramy farany
hampanjaka fahalalahana
izay endriky ny  fahafahana
Ary tsy hikoso-maso
Na hitsoaka vava-basy
Fa hitsangana ho aro
Ho an’ny tena malagasy

Ny tena tia ny tanindrazany ?
Tsy mangataka izay tambiny
Amin’ny hevitra ijoroany
Fa na izy irery ihany
No hiatrika ady sarotra
Dia tsy maintsy ataony izany
Satria ny masaka ao an-tsainy
Dia ‘zay hahasoa ny taniny
Sy ny mpiara-belona aminy
ka ny fenitra tratrariny
Dia ny marina sy rariny

Rina Andriankaja  17.06.2020

Sokajy : Tanindrazana