Suzanne ranivo et charlot rabarivelo ( fitia voarara ) (S.bem)

Mbola tsisy niantsa

Hangataka antsa
(Nalaina tao amin'ny vetso.serasera.org)
1 TIA ANAO TANTERAKA AHO

Fa i Suzanne RANIVO , izay hotantaraiko izao
De tsy hafa manahoana , fa toa ny maro, toa anao
Fa ny tena faniriany hatry ny andro tsy voaisa
Ny mba hanan-tokantrano , taratry ny paradisa
Tsy ny deradera am-bola , na ny zavatry ny tany
Na ny endrika sy bika no tetehiny amin'izany
Fa ny vady tsara toetra no heveriny ho harena
Mihoatra noho ny vatosoa na ny vaigam-bolamena
Eny ! hoy ny ventsoventso ,izay nampiany kalokalo
Na hoanay manokana aza izao tontolo izao mandalo
Ka ilomanosako eto hanamparako ny dia
Moa tsy zava-poana ve ireny , raha tsy misy ny fitia
Vonindraozy ity RANIVO , fa tanora manitso volo
Voninkazo tsara loko ka notsiriritin-dolo
Lisy manitra madera, tena ravaky ny vazy
ka nisodika ny lolo , samy te-hirombaka azy
Araka ny misy ihany , izay fahita sy mpitranga
Dia tovolahy sesehena no indray nanangasanga
Tao ireo nampidera bika sady nanantena laza
Sy ireo maontina ara-toetra, sy ny maro tsy voalaza
Nisy tamin'izy ireo , izay tsaroako tsara loatra
Dia RAZAKA be harena , izay nieboebo tafahoatra
Izay nirehaka mihintsy , ka sahy nivaky ambatolampy
Fa izy hono lehilahy tena manana ny ampy
SUZANNE ry sombin'aiko , hoy ny vavany tena sahy
Moa mba sitrakao ho tiana ve izato tena lehilahy
Moa mba tsiriritinao izany paradisa an-tany
Na ny tokantrano soa izay ohariko amin'izany
Moa katsahinao tokoa ny fitia tsy manam-petra
Hanohofanao ny mamy amin'ny androko rehetra
De fihino anio ny foko , ary ataovy tsara fono
Fa izaho sy ny harena dia tantely sy ronono
Koa maneke ankehitriny hahabe ny fifaliako
Misy tadiavinao , mitsikia ry olon-tiako
Indrisy hoy Razazavavy tao am-pony samy irery
Sady te-hibanjina azy amin'ny maso feno hery
Moa heverinao ny foko fa mikendry izay harena
Na tombananao mihintsy ho toy ny varotra eny an-tsena
Eny hoy ny fo mafana , toa tsy te-hamaly intsony
Izato rediredy foana efa sitrany hitony
Raha vola re RAZAKA no hivoahako hanambady
Dia izaho no zazavavy mahapetraka azafady
Fa tsy mitady tokatrano , ary tsy maniry ny ho tiana
Fa ny raiko manam-be raha harena no toriana
Dia ho tsoriko aminao fa na ny lanitra aza
Dia tsy sitrako haleha fa tsy mamy sy malaza
Raha tsy any ilay mahantra , nofidiko teto an-tany
Maika ve ka vola foana no hasandako an'izany
( NIALA MAINA RAZAKA )
Fa I CHARLOT RABARIVELO, hafa tamin'izy ireny
No hotantaraiko fohy sady mba hasiako teny
Fa ny tsara sy ny ratsy samy mendrika hatranga
Toy ny mainty sy ny fotsy na loko vangavanga
CHARLOT RABARY ve ? tsy ALAOTRA na IKOPA
Rano faram-bodinjinga ka tsy afaka mitopa
saingy mahate-hanaja , sady satry holalaina
Na dia hoe tsy manana aza noho ny hatsaram-piainana
CHARLOT RABARY ve ? tovolahin'ny fahantrana
Mpikarama nitsipozy , teto anivon'ny tanana
Fa ny endrika ririnina , na ni bikabika soa
Ny toetra amam-panahy , samy ananany avokoa
Fahoriana kosa ny azy no nataony am-betin-teny
Fa ny tenany hono hoe , dia kamboty RAY sy RENY
Tsy mba manan-kantenaina sady tsy mampanantena
Rano Antanjombato ihany , ka mamiratra jerena
Fa izaho anie RANIVO , boribory toa kanety
Na heverina mihintsy ho tsy manam-bary iray venty
Tsy hibaboka aho anefa ka ho resy tsy afa-miady
fa ny adidin-dehilahy , dia ny miezaka mitady
Ity no toky saro-bidy hany azoko omena
Dia ny hitondra tsara Anao araka ny fahendrena
Nivoa-dinitra RANIVO teo am-pihanoana izany
Toa nmolovoly foana , te-higoka hitomany
Dia nofihininy RABARYnony tsy niteny intsony
Ary nihohofany mihintsy ny fitempon'ny fony
CHARLOT RABARIVELOhoy n y sentony nandriaka
TIA ANAO TANTERAKA AHO ka ombay fa mangatsiaka
Mitsangana sombin'aiko , itafio ny herinao
Misikina fa hamaky an'izao tontolo izao
Itafio ny fahendrena , mitadiava manambara
Aza mba manary toky fa ny harena tsy voazara
( INDRISY ANEFA..........)

2 / FA KAMBOTIM-BOLA HONO

Injay nipoitra moramora, izany volana baliaka
Dia nibanjina ny NOSY , ny tarehiny sariaka
Hazavana tonga fetra , no nameno ny ntontolo
Nampidera tsiky mirana sady nahavelom-bolo
Toa takela-bolafotsy , ny farihy manganohano
fa nitaratra azy mantsy , ilay diavolam-pararano
Ny tanana aza , niara-komana daholo tsy nifampifilafila
Tao ny nanao "Ra osy jamba , na ny niventy O RALILA
Safomoron'ny korana ny endriky ny tokontany
Ny minitra dia nigana , hafaliana tamin'izany
Fa tany hoany kosa anefa , nisy saina roa naratra
An' CHARLOT RABARY zanak'olona mahantra
Ilay nametraka ny fony , tamin'' SUZANNE RANIVO
Sombon'ain'ny manan-kaja, teraky ny mpanarivo
Fa norarana mantsy i kalakely , fa tsy sitraky ny Rainy
Tsinontsinona avokoa ireo rehetra nolazainy
FA KAMBOTIM-BOLA HONO ity RABARY mpikarama
Ka tsy manam-bariventy akory hamelomana Madama
Jenjina Razazavavy (RANIVO ) teo am-pihainoana an'io
Fa voaheloka sy diso ny fitiavany madio
Mitenena ianao ry Dada hoy ny feo manontany
Dia ny feo an-dranomaso , sady nigoika nitomany
Manantsiny ve RABARY ,mba tsy hitiavako azy intsony
Inona no hadalany ary , mba hamoizako ny fony
Mamalia ianao ry Neny , ka borahy ny haratsiany
Asehoy ny hadalany hanohanako ny diany
Fa raha ny fahantrana kosa , tsy mba heloka azafady
Fahoriana tsy kilema , fa ny vola dia fitady
Sakodiavatra ny Rainy saingy tsy nihafahafa
Avy hatrany nisafoaka , ka namarana ny tafa
Tsy karazanay ry NIVO a, hoy ny teny nampivonto
Tsy karazanay ry aiko , ny mitia jiolahim-boto
Fantatro fa mirehitra ao anatinao ny fitia mitafotafo
Saingy zava-poana loatra izany , na dia saininao ho lafo
Ka tsinontsinona daholo fa ariry sy angano
ka didiako tsotra izao ny hanapohana azy rano
Fa aleoko maty ianao , na tsy ary hoy rangahy ( Dadany )
Raha manampatra hikiry , hanambady ity jiolahy
Ankona Razazavavy ( RANIVO),nahatsiaro naharary
Ka ny ampitson'io ihany dia nanantona an'dRABARY
Nolazainy an-kitsirano, fa dia nigadona ny didy
Izay tsy maintsy hisotroana ny kapoaka iray mangidy
Tsy ampy herin-taona akory , indro i SUZANNE nahia
Notakian'aretin-dava noho ny fanariam-pitia
Ka tapakevitra ny rainy hidina any Mananjary
Hoentina Razazavavy hanalavitra an-dRABARY
Notombanany hono mantsy fa no fon'ireto tanora
Rehefa tsy mifankahita , dia hifanadino mora
Ny ny elanelan-tany no handevna miandalana
ilay fizotram-pikasana efa tsy nomena alalana
Mody hiakandrefan-doha ,nony hiala teto Iarivo
Fa hakany Mahajanga hono , no namitahana an-dRANIVO
Ka mba alaivo sary an-tsaina ary , izany sombi-tankariva
Nampihaona an-tsokosoka ilay hisaraka madiva
Ny fanokafany tahiry , sy ny alahelony avy
Nony hianka raha ampitso , ry RANIVO mianakavy
Eny hoy RABARIVELO, tena verivery saina
Zovy hono no hitsabo ity fanahy noratraina
Olon-tiana ve ry Tany , fa ianao no mahalala
fa nadefitra etoana , ilay nantsoiko ho malala
Taminao no nahitako karavasy maharary
Fikasana bobok'aty , hafaliana tsy nanjary
Izao nirodana ny manda , nantenaiko tsy hikoro
Lavo taminao ny foko , ka indrisy torotoro
Ny ahy kosa hoy RANIVO , no nasetriny an'izany
Dia tsy mba sitrako intsony ny hihaona eto an-tany
Latsa-paka tao an-tsainy ny ho faty vetivety
Ny fodiana mandry kosa no noheveriny fa mety
Satriko mandao anao , eny tsy hifankahita
Raha hifampitazam-poana , tsy hahazo mifampita
Hafatrafatro no sisa, tsy afaka aho ny hanoatra
fa izay lasa aloha mitsena ary ankoatra

( Inona ary no hitranga .............

3 / ANY ANKOATRA TONTOSAINA

Ho anao ry ilay nekeko sy ny foko sarobidy
No hanoratako ity, tsy ho veriko tadidy;
Fa na dia hody vovoka aza, araka ny maha-nofo
Ny fahinintsika kosa, volamena tsy mba miofo.
Tsy hangina ny finoako ary tsy ho faty koa
Fa any ankoatr'ity mandalo dia hisy tany faharoa;
Na anio na ampitso, na ho haingana na ho ela;
Dia vonona ny hahita anao, izato singana tavela.
Charlot Rabarivelo no hotantaraiko anao izao,
Dia tsy hafa manahoana noho ireo maro toa anao;
Fa ny tena faniriany hatramin'ny andro tsy voaisa
Dia ny hanan-tokantrano taratry ny paradisa.
Tany ho any kosa anefa, nisy saina iray naratra,
An'i Charlot Rabary, zanak'olona mahantra;
Ilay nametraka ny fony tamin'i Zanne Ranivo
Sombiniainy manan-kaja, teraky ny mpanarivo.
Dia ho tsoriko aminao, hoy ny fahatsoram-pony,
Dieny eto am-piandohana, na handroso na hitony;
Fa izaho anie Ranivo, boribory toa kanety e !
Ka lazaiko anao mihitsy fa tsy manam-bary iraiventy.
Io no fahoriana an-tsaina, mafy mila tsy ho zaka,
Ny hanongotra amin-kery ilay naniry latsa-paka;
Sao voafatotra ny dia vao tadiavinao hivaha
Ka hihemotra ilay tiako nony sendra lohasaha !
Ka sorohiko ry Siza dieny mbola tsy mihatra,
Fa aleo miaro tena, toy izay hitsabo ratra.
"Charlot Rabarivelo, zanak'olo-malahelo,
Suzanne Ranivo, zanaky ny mpanarivo"
Ary tany ho any koa dia tsaroako ho tsara loatra
I Razaka be harena sy niebo tafahoatra;
Izay nirehaka mihitsy sy nivaky am-batolampy
Fa izy,hono, tovolahy tena manana ny ampy.
Suzanne ! Hoy izy, tamin'ny vava sahisahy.
Moa mba sitrakao hotiavina izany tena lehilahy ?
Moa mba tsiriritinao izany paradisa an-tany ?
Na ny tokantrano soa izay haoriko amin'izany ?
Tsy ny vola re Razaka no hivoahako hanambady,
Fa izaho no tovovavy hendry, mahapetraka,azafady;
Tsy mitady tokantrano na maniry ny ho tiana,
Fa ny raiko manam-be, raha harena no toriana !
...
S. BEM
--------
Rohy:
Sokajy : Fitiavana - Alahelo
10113 5
Hevitra mandeha
IfanomezanaRa ( 03/04/2015 05:38)
Tsara dia tsara na dia misy diso tsipelina maro aza. Raha tsy diso aho dia i S. BEM no nanoratra an'io, nivoaka tahy amin'ny taona 50 tany ho any.
haintsonirina ( 15/03/2016 15:32)
mahafinaritra e! fa aiza ny tohiny?
mamy.nambinintsoa ( 28/05/2016 20:11)
tsara l iz an f mb iz re no nanoratra an io
herizogeor ( 28/02/2017 17:06)
mba soraty amzay tohiny e
ramisarivotefy1 ( 05/09/2020 09:55)
mba alefaso amizay ny tohiny fa mahaliana
miaroko ( 24/10/2023 10:04)
aiza ilay tohin ity fa tena tsara be
hery ( 24/10/2023 11:51)
@miaroko sendra hitako tany ho any ny tohiny dia notohizako.
ikalamako ( 21/11/2023 23:59)
ary tena ilay S Bem ve ny mpanoratra ry sefo ? mbola "tsy fantatra" manko no soratra etsy
hery ( 22/11/2023 04:31)
Ie S. BEM sady nanamarina an'ilay mpanoratra aho
ikalamako ( 22/11/2023 08:54)
izaho koa nikaroka ihany fa mbola tsy nahita manko.
Hametraka hevitra
Midira aloha
Momba ny tononkalo
Mpanoratra : S.bem
Nampiditra : tafita
Daty : 08/01/2005 01:37
Antsantononkalo

Mbola tsisy niantsa

Hangataka antsa Hampiditra feo
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0213