You are here: home > Vetso

MIJOROA RY LEHILAHY - AORN

Raiso zao ny andraikitrao mirosoa ianao tanora
Aoka izay ny andraso andraso f’efa tonga ity lay ora
Aza miandry ny ho baikona vao mahatsapa ny adidy
Mijoroa ho lehilahy na ho mamy na mangidy

Ianareo zay  mahatsapa   ho lehibe sy efa matotra
Saingy tsy afaka manoatra noho ny tahotra mamatotra
Mitafia lay herintsaina sy herimpo hiatrik’ady
Fa lay ratsy tsy mba lavitra f’efa ao ambavahady

Ho anao lay miondri-dava f’efa lanaky ny fiainana
Tsy mba msy iantsapazana na mba manan-kitarainana
Mitraka dia mandrosoa ka tohizo zato lalana
Ao ny Tompo miandry anao sady manatsotra tanana

Fa raha tiana hiroborobo ny sehatry ny Fiangonana
Aoka hijoro ireo lehilahy sy ny loham-piankohonana
Sahy hiatrika ny adidy, sady manamasin-tena
Zay no sitraky ny Ray sady foto-pamonjena

Sokajy : Fampaherezana