You are here: home > Vetso

TOFOKA - AORN

Tofoka aho,
F’efa leo ny tsisy lava,
Sy misambotra amin’ny hafa
Mba hitady izay ho harapaka
Fa isan’andro izao dia tapaka,
Tsy misy atokona am-bilany
Fa tsisy hamidy ho am’izany

Reraka aho,
Fa isan’andro lava izao
Tsy misy zavatra azo atao
Afatsy ny mitanitanina
Mikaro-dava izay mba hohanina
Am’reo izay manam-bola
Fa efa reraka sy tola

Dia kivy aho,
Mijery ireto zanatsika
Mitalaho, mikiakiaka
Fa noana sy farofy lava
K a mitsindroka sy miava
Izay mba sisa azo raisina
Amin’ny takariva maizina

Fa nahoana re ry vintana
No tena ratsy famaritana
Ny anjarako tety an-tany?
Fa navela  hozakaiko
Sy najanona ho hefaiko
Reo karazam-pijaliana
Sy ny vesa-pahoriana?

Eny,…Ekeko,
Izay no lahatra sy anjara

Sokajy : Fiononana