You are here: home > Vetso

FAGNIRIAGNA - Djio Z'art

Azo vakiana?

FAGNIRIAGNA

Fagniriagna tsy ho tanteraka koa tsy arahign’asa.
Tsy atao sakagna fa lesogna ny tsy nety sy efa lasa.
Ny olo koa magniry tsimaintsy harain-tanjogna.
F’aza meky mivôhavôha de fadio gny mihanjokanjogna.

Gny fagniriagna tsy miala amin’olo te hanan-draha.
Mila mahay mampiasa saigna ndraiky maso mahay mizaha.
Mandeha mahitsy tsy mihôlankôlagna raha jiaby atao amin’ny rariny.
Tsy magnenjiky nin’ôlo fô nintaigna foa tratrarigny.

Gny magniry raha tsara zegny tsy fahadisoagna.
Izy koa te ahomby io lalagna tsimaintsy himboagna.
tsy midika koa magniry de ho ambany lalandava.
Kara ataon’ny ômam-bary alohan’ny kibo tsimaintsy vava

Magniria fô aza mangalatra, zegny ataovo fady.
Sagnatriavo ny ho kara aomby tsy fidiny ananjy isanandro antady.
Anao mitady malalaka no mahazo ny anjaranao
mihinagna ny azo ampilaminagna tsy misy rahoraho.

Djio Z'art

Sokajy : fiainana