You are here: home > Vetso

Tsara sôra fa... - Djio Z'art

Azo vakiana?

TSARA SÖRA FA...

Maro mpagniry anô igny
maro mpitsiriritra
nefa agnatin'zegny ny mba nangala antragno tsy mety hita

tsy sôranao ratsy
na vatagna aza mampidagnaka
zay mahita anô dia taraiky nefa tsy mety nisy mbô naka

fa nagnino'''?
Mandeha ny fagnontaniagna
tsy resaka haratsiagna fa avy amin'ny halifahagna

zay mba nankatia anô
nandalo fa tsisy tamagna
satria nahita maso ndraiky namoahanao ny adalagna

aiza kè efa tsisy alahady
fa isakin'ny mamo mandady'
ndre olo mba te hangala vady nahita izy igny nagnano azafady

oalahaby...

mampalahelo
efa tsisy tsiambaratelo
izaigny olo mandalo mahay oe igny olo efa kay

azovy lalahy tsy mahay
f'anô igny kè maromaso... andraso
ndre zaho mivôlagna zegny
tsy hoe magnaratsy satria zaho tsy lafatra
fa mba te hagnafatra

koa mba mety tongava saigny
ndao karakarao ny aigny,
ny amaraigny mbô ho hisy antinaigny
magnanjaigny

Aza atao zaho malaigny fa mba raiso koa misy azo alaigny

Nanoratra: Djio Z'art

Sokajy : fananarana