You are here: home > Vetso

HAFATRA... - Djio Z'art

Azo vakiana?

HAFATRA…

Ela ela zay tsy ary nanôratra, ndre taratasy efa feno farôtatra. Mety oe kara lany jijy? Kanefa tsy zegny ilay izy. Fa ilay fotoana nahay tsy haraka, satria hinjehigny ny atsimo sy  avaratra. fa nohon’ny aigna araiky, dia tsy hialan’ilay misy taraiky.

Na dia zegny anefa tsaroagna, ary tsy ho digny koa misy fotoagna. Fa tsimaintsy manoratra ho antsika. satria mbôla betsaka ny tiagna hampita. Amin’ny andavanandro, amin’ny fiaraha-monigna izay maheky voatognontognona. izay miharatsy foagna isanandro. Ilay fiaignana ambany masoandro.

Azôvy koa tsy mihaiky, fa ndre raha natsiro nahay nafaiky. Ny vidin-draha efa tsy koragnina, teteky efa tsy hinankanigna. Ka raha hanoratra aketo zaho niany tsy hamendrofendro na hagnampy trotraka anjagny. Fa hankahery atsika jiaby, satria efa io edy ataon’ilay ady.

Ady izay efa voasoratra, oe tsimaintsy hiaignatsika. Ka mila anao mahery mandresy ananjy, fa koa mandandagna tsy ho tafita. mitsangàna hialao ny akamoagna. Fadio ny magnary fotoagna. Izy koa anao te hanagna ny tsara dia izay azoko ambara. Mifohaza fa mbôla tsy tara…

DJIO Z’ART