You are here: home > Vetso

Kalitao malagasy - Nosy Malala

Azo vakiana?

Kalitao Malagasy,

Malagasy tia tononkalo.
Malagasy tia mitantara angano.
Malagasy mampianajanaka.
Malagasy tena fakahantahaka.

Malagasy  tia tsiky lava.
Malagasy tsy manao kobaka ambava.
Malagasy tia fandrosoana.
Malagasy miara mirona.

Malagasy mahay Mifanaja.
Malagasy tsy miady lava.
Malagasy tia fivavahana.
Malagasy miahy ny tsy manana.

Malagasy mahay manetry tena.
( nefa) Malagasy be tany ambolena.
Malagasy maranin-tsaina.
Malagasy tsy azo ambakaina.

Malagasy tsy mandohalika.
Malagasy vonona miatrika.
Malagasy tsy manaiky lembenana.
Malagasy tsy mifamono an-toerana.

Malagasy mahaleo tena.
Malagasy ho avin'ny firenena.
Malagasy mahay  miala voly.
Malagasy tsy tia kolikoly.

Malagasy tsy be fialonana.
Malagasy manao soa olona.
Malagasy tsy tia-tena.
Olo mangan'ny firenena.

Malagasy tsy saropiaro.
Malagasy tia mponina maro.
Malagasy mahay mandoa trosa.
Malagasy tsy tia fosafosa.

Malagasy tia mifanampy.
Malagasy tsy manompo sampy.
Malagasy tia sangisangy.
Malagasy tia mandray angady.

Malagasy tia filaminana.
Malagasy tsy mangalapinana.
Malagasy tia mifety.
Malagasy tsy mora voafetsy.

Malagasy mampiasa ny zo.
Malagasy mahay mifidy filoha.
Malagasy mahay mandrato.
Malagasy tsy mangala-bato.

Malagasy mahay mandihy.
Malagasy mana-valaparihy.
Malagasy mahay mifanaja.
Malagasy tsy tapenam-bava.

Malagasy miezaka ho mendrika.
Malagasy tsy manaiky arendrika.
Malagasy tsy mba vitsy isa.
Malagasy tsy maintsy ho tafita.

Nosy Malala,
Jolay 2021