You are here: home > Vetso

Mahaleotena ara-pietanampo - Nosy Malala

Azo vakiana?


Sarotra ny mahaleo tena ara-pientanampo,
Marim-pitiavana  ny miahy, manao salama koa.
Ka mahatsiaro tsy tiana raha tsy voavangivangy,
"Tsy hangataka amiko mantsy iny, hanaovako azy".

Marary ny fo satria hoe mierimpitia,
Aiza angaha ny havana sy namana tety ?
Tsy nandoka ilay sary  navoakako ity,
"Tsisy ilaina azy, mpihatsara velatsihy "!

Tafintohina fa nangataka tsy nahazo,
Manenina ny soa natao, mararin'ny tazo.
Ny soa atao amin'ny fo anie tsy iandrasana valiny,
Sa izay ve, ilay levenam-bola hatramin'ny farany ?

Ny fahasambarana tsy ankinina amin'ny hafa,
Fahaleovantena ara-pientanampo tsy mandratra.
Safidy ny fahatezerana, raha tsy mahatohatra azy,
Ka manjary manakorontana  ny mpianakavy...

Raha samy mahaleo tena ara-pientanampo,
Hibanjina ny ho avy, hanao soa amin'ny fo,
Tsy misy tsiny akory na tsy nivily izato izy,
Sady samy sahirana mikarakara ny ankizy.

Nosy Malala
Aogositra 2021