RANAVALONA iii ; ( Madagasikara fahagola sy faha mpanjaka ....Tohiny sady farany ) (NY Andri-Fara)

Mbola tsisy niantsa

Hangataka antsa
(Nalaina tao amin'ny vetso.serasera.org)
2.1.7 Ranavalona III ( 1883 - 1897 ) tohiny sady farany
Teraka ny taona 1861 ny mpanjaka ary 22 taona izy raha nandray ny fanjakana . Razafindrahety rahavavin’ny mpanjaka no nandimby azy ary nisalotra ny anaram-boninahitra Ranavalona III. Vita batisa tamin’ny 05 Aprily 1874 izy. Nisedra ady ity mpanjaka Tanora ity. Tapitra notifirin’i Frantsay mantsy ny morontsiraka sasany, noho izy ireo te-hanitatra ny zanataniny. Naharitra Roa taona ny ady 1883 - 1885. Vita sonia ny fifanarahana Malagasy - Frantsay, ny faha 17 Desambra 1885.
Io fanekem-pihavanana io dia namaritra ny Résident Frantsay mipetraka eto Antananarivo hitandrina ny fifampiraharahan’i Madagasikara amin’ny any ivelany, dia Ingahy Laroche . Nomena azy ireo ihany koa ny helo-dranon’i Antsiranana, ary nomena onitra 2.000.000 Farantsa ny Fitondrana Malagasy. Nolavin’ny Praminisitra anefa ilay fifanarahana, tsy nanaiky ny fahefana nomena ny Résident Général, Rainilaiarivony, ka nataony izay nampitarozaka ny asa. Notafihan’izy ireo Toamasina ny taona 1894. Nanao fitaka tao Mahajanga ny Frantsay ny faha 01 Martsa 1895, izay notarihan’ny Géneral Duchesne . Tafiditra miandalana ny tafika Frantsay.
14 taona no nanjakan-dRanavalona III [16] , raha nananontanona ny naha zanatany an’i Madagasikara. Maro ny zava-bita tamin’ny naha teo azy tamin’ny fitondrana.
Ny taona 1888 dia niitatra ny asan’ny misionera Loterana izay nandefa ny E.L.C na ny ( Evangelical Lutheriin Church ).
Ny faritry Toliary no tena niasany. Ingahy Hogstad , no misionera nalefa tany ny taona 1892 izany hoe ny 14 Jolay 1892 , dia natolotry ny N.M.S , an’ny E.L.C hiadidy ny faritry Ambovombe, Behara, Bekily, Manafiafy, Manantenina, Manambaro, Manantantely, Ranomafana, Tsihombe, Tsivory. Nanorina Fiangonana tao Tolagnaro, sekoly normaly ao Manantantely, sekoly Biblika, sekolin-jazavavy ary toeram-pitsaboana ao Manambaro.

161
Tonga tany Toliary ihany koa ny Lutherian Board of Mission ( L.B.M ) avy atsy Amerika. Ny Faritra misy ny foko Mahafaly sy ny Antandroy no nanombohany ny asany. Tao Betioky atsimo, Manasoa, Benenitra, Bezaha,


Ny Hopitaly Soavinandriana faha misionera
Tongobory, St Augustin Ampanihy, Betroka. Nanorina sekolin-jazavavy sy trano fitsaboana ary kilasimandry.
Teo amin’ny lafiny ara-panahy, any amin’ny faritra betsaka Loterana ; araka ny fizaram-paritany nifanaovan’izy ireo sy ny L.M.S dia nisy ny fiavaozana ara-panahy lehibe ka nisian’ny Toby Fifohazana. Ny 05 Oktobra 1894 ; dia nahita fahitana izay nitarika azy amin’ny fanariana ny sampy izay nitokiany sy ny fandavany ny finoana nentin-drazany i Dada Rainisoalambo , tao Soatanana, tanànan’ny foko Betsileo, faritr’Isandra, nodimandry tamin’ny 08 Novambra 1904. Ny Friends’ Foreigns Mission Association na ny F.F.M.A, avy any Angletera. 48 taona i Joseph Stickney Sewel, raha teto Madagasikara; very anarana ho “ Ingahibesola ”. Ry Louis sy sarah Street, Frenjy Amerikana avy any Richmond, Indiana fa nifindra fonenana tany Angletera. Tonga teto Antananarivo tamin’ny 01 Jona 1867, nampianatra tao amin’ny Distrikan’Avaratr’Andohalo tamin’ny fampianarana ny zazavavy i Sarah Street , nanampy an-dramatoa Hartley, vadiny Richard Griffiths Hartley ary Joseph Sewell sy Louis Street , kosa nampianatra ny zazalahy tao amin’ny Ecole Centrale Ambodin’Andohalo izay teo ambany fiandreketan-dry Charles Thomas , Henry Stagg , avy eo nodimbiasan’i Baker. Tsy nohadinoina anefa ny fampianarana an-trano tao Ambohitantely izay nataon’i Joseph Sewell sy tao amin’ny taona 1864. Noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny L.M.S sy ny F.F.M.A dia vita ny trano ka notokanana tamin’ny 24 Jolay 1872. Samy efa nitondra io Fiangonana io ireto misionera Frenjy ireto ny taona 1868 ka hatramin’ny 1908: Joseph Sewell; Samuel Clemes; William Johnson , John C. Kingzett ; Henry E. Clarc ; William Wilson. Naorin’ireto misionera ireto teto izay nananany tany aminy ho fampandrosoana ny Malagasy na toeram-panomanana ho mpampianatra ho mpitsabo na ho mpiasan’Andriamanitra.

162
Tsy mbola afa-po anefa i Joseph Sewell fa nanorina ny sekoly teo Ambohijatovo atsimo, ilay tanàna natao fahiny hoe : “ Andranonamboa ”.
Ny Alatsinainy 07 Febroary 1870 , no notokanana ny trano, vita niaraka tamin’izany ny sekoly tao Faravohitra. Niandraikitra an’ireo sekoly ireo: Sarah Street , Helen Gilpin, Miss Baker, Rachel Clarc .Niara niasa hatrany ny L.M.S sy ny F.F.M.A.
Dokotera A. Davidson , mpitsabo avy amin’ny L.M.S ; no nanorina ny toeram-pitsaboana tao Andohalo ny Septambra 1862 ary voatery nikatona tamin’ny taona 1876. Ka ny fahatongavan’i Dokotera Fox, mpitsabon’ny F.F.M.A no nanokafana azy indray. Tery ny toerana ka voatery nifindra ny misonera ary nangataka izany tamin’ny mpanjaka, tamin’ny alalan’ny Praiminisitra Rainilaiarivony . Aleo aloha hiverenantsika kely ny tantara. Tsy tao Andohalo akory ny Hopitaly voalohany naorin’ny misonera, Dokotera Davidson , fa teo Analakely. Teo amin’io Toby miaramila voalohany na ny ( R.M.I ) io no nisy azy nanomboka tamin’ny taona 1862 ka hatramin’ny taona 1876. Voatery nakatona satria lasa nody Dokotera Davidson , ary tsy nosokafana indray raha tsy tamin’ny taona 1880, nahatongavan’i Dokotera Fox, mivady avy amin’ny F.F.M.A sy ry Dokotera Mackie, Miss Graham, Sarah Fox.
Tsy toeram-pizahana marary ny tao fa nanjary toeram-panovozam-pahalalana izay te ho mpitsabo na ho mpitsabo mpanampy. 6 no isan’ireo mpianatra ho mpitsabo, fa niampy 4 izany tamin’ny taona 1883.
Io atsimo kelin’ny tsangambaton’ny mpitolona 1947 etsy Ambohijatovo io fahiny dia toeram-pamonoana omby fahizay.
Toy izao ny fifaneken’ny mpanjaka Ranavalona III, solon-tenan’ny Fanjakana Malagasy sy ny misiona L.M.S ary ny F.F.M.A. Raha nanorina ny Hopitaly Soavinandriana .
[ Antananarivo, faha 14 Febroary 1889.
Ny mpanjakan’i Madagasikara dia manome fahefana ny misiona L.M.S sy ny F.F.M.A “ London Missionary Society sy ny Friends’ Foreign Mission Association ”, hizaka ny tany iray ao atsinanan’Anjanahary ary atsimon’Antanambao izay misy ny fasam-bahoaka na ny fasam-bahiny ankehitriny, izay mirefy 120 refy ny lavany, ary 80 refy ny sakany. Io tany io no hanorenana trano fitsaboana ho an’ny Malagasy. Ny misiona voalaza etsy ambony dia tsy mahazo manao zavatra hafa afa-tsy ny momba ny fitsaboana ihany eo amin’io tany io. Ny misiona L.M.S sy ny F.F.M.A no miantoka ny lany rehetra amin’ny fanorenana ny trano; kanefa ny tany sy ny trano rehetra haorin’ny misiona aminy dia mijanona ho fananan’ny andriana mpanjakan’i Madagasikara, ka tsy mahazo manarakaraka na inona na inona eo ny misiona.

163
Raha vao mijanona tsy hampiasa ny trano sy hampiasa trano fitsaboana eo amin’ny intsony ny misiona dia miverina amin’ny mpanjakan’ i Madagasikara ny tany sy ny trano rehetra eo aminy.”
Ny nanao sonia.
Avy amin’ny misiona. Atoa William Johnson , mpanora-draharahan’ny Medical Mission, J.C.Thorn izay avy amin’ny , L.M.S. H.F. Standing kosa avy amin’ny , F.F.M.A. Avy amin’ny Fanjakana Malagasy, Atoa Ramarosaona, mpiasa ao amin’ny raharaha momba ny vahin’i Madagasikara sy Atoa Andriamifidy ]
Nahatratra 393,25 $, avy amin’ireo misionera Frenjy Britanika sy “ Sakaiza ” Malagasy. 1000 $ avy amin’ny mpanjaka Ranavalona III. 400 $ avy amin’ny Praiminisitra Rainilaiarivony. 849,87 $ avy amin’ny Fiangonana sivy teto Antananarivo. Mitontaly eo amin’ny 2645,12 $ ny vola voahangona. Vola izany! Efitrano lehibe misy farafara 15 ary efitra hafa nandoavam-bola nisy farafara 12 ary efitrano natokana ho an’ny mpiteraka sy ny ankizy. Nisy ireo trano fianarana ho mpitsabo, ho mpampivelona ary ny mpitsabo mpanampy. Atroa William Johson no tompo-marika nanao ny trano.
Ny Dokotera Fenn, Dokotera Moss, ary Dokotera Ralarosy no nikarakara ny lafiny fitsaboana. Miss Bowesman na Miss Byam no teo amin’ny lafiny fandraharahana. Ny Alakamisy 13 Aogositra 1891 no notokanana ny trano. Nanatrika izany ny Mpanjaka. Eo anoloan’ny Fiangonana Protestanta izay nalain’ny Fiangonana Katolika ankeriny, ary mbola hiangonan’ny Katolika Romana amin’izao fotoana izao dia misy soratra toy izao: “ Izy naka ny aretintsika ” . Pejy vaovao indray no nisolo ny fiandrianan’andriana sy ny hova nifandimby nanjaka sy nitondra teto Madagasikara, rehefa niainana nandritra ny 110 taona . Hatreo amin’ny nanjakan’i Nampoina ka hatramin’ny Ranavalona III : 1785 -1895 .
Tsy hay adinoina fa ny 6 Septambra 1874 ny F.F.M.A, no nanomboka ny fianarana Sekoly Alahady voalohany ary tao Ambohijatovo no nanorenan’Atoa Abraham Kingdom . Mpanao printy izay niarahany tamin’ny namany sy ny vadiny. Tamin’ny taona 2006 dia fena 132 taona ny Sekoly Alahady F.J.K.M.ary amin’ity taona 2019 dia ho feno : 145 taona . Tamin’ny taona 1890 dia natao « Conquit la région de Toliary » ny Printsy Ramahatra .
164
1883 - 1884 : nanafika tao Maroantsetsa ny Frantsay, nitohy hatrany Soamianina, Toamasina, Tsarasaotrinitompo, Vaingaindrano, Vatomandry ary Vohimanina.
1885 : nidiran’ny Tafika Frantsay i Mahavelona sy Mananjary, Vatomandry, Vohijanahary
1885 - 1886 : nafana ny ady teo amin’ny Malagasy sy ny mpanani-bohitra Frantsay.
[ Fanamarihana: Ny tena marina dia tena filana vaniny ho an’ny Malagasy ny nataon’ny Frantsa, ka na inona fanadiovan-tenany na inona mety ataony dia diso izy satria tena asa fampirohorohoana tokoa no nataony teto amintsika, tamin’ny fandrahonana fa tokony aloantsika ny onitra momba ny mpandova an’i Laborde ary ilay fifanekena tamin’i Lambert, izay azo heverina fa tsy fahadisoan-dRadama II, mihitsy fa amin’ny maha zaza azy, 12 taona mantsy izy raha tonga teto i Lambert ary 3 taona izy raha tonga teto ihany koa Laborde .
Rariny sy hitsiny raha nihenjana Ranavalona I sy ny mpifikitra amin’ny nentin-drazana ary ireo mpanompo sampy , raha nanohitra ny vahiny tsy hiditra teto, tahaka an’Andrianampoinimerina tsy namela mihitsy ny vazaha hiakatra an’Imerina, efa tsinjony ny fandehan-javatra fa ny tsininy ho an’ny Mpanjaka Ranavalona reniny dia ny rà marina nalatsany.
Efa nomena sy naloa ny onitra 10.000.000 Ia ho an’ny Frantsa, Vola izany. Tsinjony Praiministra Rainilaiarivony io teti-kady io ka nahatonga azy nandrirarira foana ny fanekena. Efa nananontanona ny Protectorat.
Nisy ary ny fanekena hafa natao tamin’ny 17 Desambra 1885, izay namarana ny ady nifanaovantsika tamin’ireo mpanani-bohitra ireo. Atoa Patrimonio sy ny Amiral Miot no nanao ny tetika vaovao sy paik’ady nomena ny Praiministra. Io ilay fifanekena tsy nazava sy nanjavozavo izay tena nanala ny toeran’ny Mpanjaka Ranavalona III sy ny Praiministra Rainilaiarivony. Naverina indray ilay fifanekena satria tsy nazava ary ny tena marina dia nazava tamin’Ingahy Rainilaiarivony ilay izy fa nodiany fanina. Ny 09 Janoary 1886 , izy sy Ingahy Le Myre de Vilers , dia nifanandrina tanteraka momba ny hanaovana an’i Madagasikara ho tany momba an’i Frantsa. Fa nahoana tokoa moa ? In-telo Le Myre de Vilers no tonga teto ( 1886.1888.1894 ). Toy izao ilay fanekena mampieritreritra:
« Le Gouvernement Francaise représentera Madagascar dans toutes relations extérieures…un Résident, représentant le Gouvernement de la République, presidera aux relation exterieures de Madagascar » Tsy nanaiky lembenana ny tao Manjakamiadana sy Andafiavaratra. Azy i Madagasikara ka nahoana moa ? , Nosy nomen’Andriamanitra ho azy. Nanana ny Fiandrianany sy ny maha izy azy ka nahoana no hampirohorohoan’i Frantsa amin’ny azy. Rafitra indray ny ady. Izay ho hitantsika amin’ny Toko manaraka.]
Atoa Ravoninahitriniarivo « Diplomate et Officier Militaire »

165
22 Febroary 1893, Tondra-drano teto Iarivo, hatreny Analakely nihazo anan’Andravoahangy sy Betsimitatatra, Ambohimanga.

Mpiasam-panjakana Ingahy Le Myre de Vilers

Ila morontsiraka Ny maha Malagasy

[ Ity tantara ity indray dia fanampim-panazavana :
.Tsara ho marihina koa anefa fa tamin'ny taona 1890 dia nanapa-kevitra ny hanorina lapa lehibe amin'ny biriky i Ranavalona fahatelo, izay nomeny avy hatrany ny anarana hoe " Masoandro ". Noho ny fanafihan'ny Frantsay sy ny fanapotehany ny Fanjakana Merina anefa dia tsy tanteraka ny fikasana ka ny fototry ny trano sisa no hany mbola miangana ao amin'ny faritra atsimo-atsinanan'ny Rova.
.Nividy basy 500 amin’ny kesika 50 isa sy ny kojakoja amin’ny 10 kesika , izay novidiana 10940 Ar tamin’ Atoa Pakenhan izay masoivoho Anglisy ny taona 1874 , ny Malagasy . Ny taona 1882 , dia nanampy basy 5000 indray ny Malagasy ka ny vidiny dia 7000 Ar ary Robinson , no nandray ny vola tamin’izany .
.Ny Fanevam-pirenena , faha Radama I , Mena sy Fotsy ary tena mitovy tanteraka amin’ny saina Polska ( Poland ) na Polona ankehitriny .

166
Tsy niova mihitsy io Fanevam-pirenena io , fa ny Fotsy voadidina Mena ary nisy kintana na Voromahery ; ary nisy soratra R.R , na Radama Rex . Niova ho R.M , na Ranavalomanjaka , ary ilay Voromahery nisy Satroboninahitra teo ambonin’ny R.M . Faha Ranavalona II , dia tsy nanapaka toin’ny teo aloha ny Fotsy sy Mena fa mitsivalana na ( Diagonale ) . Faha Ranavalona III , lasa efajorokely ery amin’ny sisiny havanana ny Mena , eo ny Fotsy . Faha MDRM , dia naverina ny Saina Ranavalona II , fa mifanapaka eo am-povoany indray ny Fotsy sy Mena . Faha PADESM , dia nanjaka ny Fotsy , Mena , Maitso .
.Ny Maitso dia mampiseho ny Tanindrazana sy ny Fanantenany . Faha Radama I , Teto Imerina , ny Maitso dia mampiseho ny lokon’ny Mainty sy ny Tsiarondahy . Fampiraisana ny Merina sy ny Mainty ny Sainam-pirenena Vaovao , ka ny Fotsy no tononina mialoha , izay manandrify ny hazo ary Efajoro , avy eo ny Mena izay ambony izay Efajoro ihany koa avy eo ny Maitso no ambany izay mitovy refy . Fotsy , Mena , Maitso no filaza azy fa tsy Maitso , fotsy , Mena . Ny Mena mantsy fehizay dia lokon’ny Sampim-panjakana Manjakatsiroa , ary ny Mena kosa lokon’ny Sampim-panjakana Kelimalaza .
.Iza amin’ireto , fanjakana teto Imerina izay mbola maneho ny maha andriana azy ankehitriny ?
1.Antananarivo ve! : Izay nisy ny andriana : Andrianjaka , Andriatsitakatrandriana, sy ny andriana Andriatsimitoviaminandriandehibe, Andrianamboatsimarofy , Andrianampoinimerina , Radama I, Ranavalonana I , Radama II, Rasoherina , Ranavalona II , Ranavalona III.
2.Ambohimanga ve ! : Ny andriana Andriamborona , Andriatsimitoviamindrazaka, Andriambelomasina , Andrianjafy , Andrianampoinimerina .
3.Ambohimalaza ve ! Ahitana ny andriana Ralambo , Andriantompokoindrindra ,
4.Ambohitrimanjaka ve ! Ny andriana Andrianjakatokana , Ramisa , Ratsimandresy .
5.Alasora ve ! Ny andriana Rafohy , Andriamanelo . Andrianambonimena , Andriamohara , Rabodonandrianomena, Ramanantenasoa
6.Ambohidratrimo ve ! Ny andriana Ratrimobehisatra , Ramorabe , Andriamananimerina , Rabehety , Rambolamasoandro ,
7.Ambohitrabiby ve ! Ny andriana Rabiby , Randapavola , Ralambo , Rabehavina , Andriantompokoindrindra , Andrianavalonimerina
8.Ambohidrapeto ve ! Ny andriana Rapeto , Renilambo , Ratavy
9.Antsahadita ve ! Ny andriana Andriamangarina , Ramananimerina , Andrianamboatsimarofy , Rakarabo , Razafimanjaka
10.Ilafy ve ! Ny andriana Ravololondralambo , Radama II ,
11.Imerimanjaka ve ! Ny andriana Rangita sy Rafohy

167
12.Ampandrana ve ! Ny andriana Andriampandrana , Rafandrandava , Rafandramanenitra
13.Amboatany ve ! Ny andriambaventy Andriamaheritsilaintany nitaiza ny Sampy Ramahavaly no lehiben’ny tafika ihany koa,
14.Ambohimanambola ve ! Izay nisy ny sampy Kelimalaza
15.Kaloy ve ! Nahaterahan’Andrianampoinimerina sy nisy ny rainy
16.Amboniazy ve! Nisy ny andriana Andriambahoakarainy , Andriambahoakaampovoantany
17.Ambohitrambo ve ! Ny andriana Andriambahoakarainy , Andriampivoanandriamanitra , Andriamarotafika , Andriamarobasy
18Ambohibeloma ve ! Nisy ny andriana Andrianjanaharimoriarivo ,Andrianambepihovohovo , Andriampoetsakarivo
19.Ambohitrondrana ve! Nisy ny andriana Andriamary .

Lalonana tao an-dapa Ny Tsena zoma fahiny

Rova tao Tsinjoarivo Razafinandriamanitra
Fasana any anindran-tany

168

*Ireo boky sy Gazety nanovozan-kevitra ary ny Site Internet :
- « Tantaran’i Madagasikara : 1895 - 2002 » Antananarivo 2006 ; TPFLM ; Fametrahana laharana 807 / 12 / 05 : Randriamamonjy Fréderic
- « Madagasikara . Todiho ny lasa , Bajino ny hoavy » TPFLM ; DL , N° 2503 / 04 / 2010 ; Rabemanahaka Jean Williberton , Pasteur Enseignant Chercheur
- « Tantaran’ny Fiangonana FJKM Ambohitrarahaba » Komitin’ny Fankalazana ny faha 140 taona .
- « Tantaran’i Madagasikara : Isam-paritra » Antananarivo 2006 ; TPFLM ; Fametrahana laharana 807 / 12 / 05 : Randriamamonjy Fréderic
- « Tantara ny andriana » R.P Callet : Version Electronique . Fichier PDF
- « Ny Famonjena ao amin’i Kristy Jesosy » Vita Printy tao amin’ny MADAPRINT Antsankaviro - Antananarivo ; Fametrahana Laharana 322 , volana Aogositra 1985 . Dokotera Ramasitera Samuel
- « Ny Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara » Vita Printy tao amin’ny MADAPRINT Antsankaviro - Antananarivo ; Fametrahana Laharana 257. Volana Septembra 1983 . Daniel Ratefy , Mpitandrina
- « Aina sy Hevitra » Gazety sy Boky . Imprimerie St Paul .
- « Manuel de Procedures sur le Systeme des Gestion des droit d’Entree dans les parcs Nationaux et les reserves de l’Angap » Septembre 1994
- « Ataovy Kristiana ny Silamo » . SNITA . Dl N° 024 . 1995 ; Rabehatonina James , Mpitandrina
- « Tantaran’i Madagasikara indray mitopy maso » Antananarivo 2010 ; TPFLM ; Fametrahana laharana 2372 / 10 / 09 : Randriamamonjy Fréderic
- « Tantaran’ny Fifohazana eto Madagasikara » Natonta Fanindroany .TPFLM. Fametrahana Lah 21 / 2000
- « Antso Indroa miantoana loharanom-piraisana » TP.FJKM Imarivolanitra .Dl 020 / 04 / 97 . Rabemanahaka Jean Williberton , Pasteur Enseignant Chercheur et Raveloarison Georges , Mpitadrina
- « Site Internet : Ny Vazimba » tamin’ny taona 2009
- « Site Internet : Presidence Madagascar » 2019
- « Site Internet : Primaure Malgache » 2018
- « Site Internet : Ministere de la Culture Malgache » 2017
- « Site Internet : Ny Tantaran-drazana Malagasy » 2020
- « Site Internet : Ny Fomban-drazana Malagasy » PDF
- « Site Internet : CENI- Malagasy » 2013 – 2019
- « Archive FJKM Faravohitra » 2007 ; 2017 ; 2019
- « Archive Nationale Malagasy » 2009 ; 2018
- « Site Internet . Malagasy Riba » 2009 ; 2018

169
- « Site Internet . Histoire du Monde » 2009 ; 2018
- « Fintina tantaran’ny Fiangonana FJKM Ambohimiandra . 150 » Ny Komity
- « Tantaran’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana » Joseph Ravoavison
- « Ny Tantaran’i Madagasikara » TP Imarivolanitra . Dl N° é& Martsa 1965 . G.S Chapus , Dr es Lèttre
- « Madagascar Revue de Geographie » Université de Madagascar . 1974
- « I Madagasikara sy ny Fivavahana Kristiana » Edition Ambozontany . 1992
- « Site Internet . Tantaran’i Merina : PDF » 2009 ; 2018
*Ireo Olombelona nanovozana Loharano :
 Andriamatoa Ravoavison : Betongolo
 Ramatoa Ravaoarisoa Marie Marine : Ambatomaro
 Atoa Ravelontsalama Andrianarivo Richard : Ambatomaro
 Atoa Ralaivao Emilson : Sud Caserne - Ambositra .
 Atoa Rakotorahalahy Joseph . Ambohimiadana - Ambositra .
*Ireo Fitsidihana toerana :
• Rova Manjakamiadana
• Rova Ilafy
• Rova Ambohidrabiby
• Rova Ambohimanga
• Mahavelona . Manda Fort
• Andrainarivo Fieferana . Avarandrano
• Ambatolampy Fieferana . Avarandrano
• Antanetibe Fandana
• Tsarahonenana
• Ambohitrombihavana
• Masindray
• Ambohimailala
• Ambohimalaza
• Andraisoro
• Ambohimangakely
• Ambatomaro
• Ambohimanambola
• Trano kolotoraly
• Itasy
• Namehana
• Ankazobe
• Masinandriana

170

• Ma colline
• Mahajanga
• Andranoro
• Toliary
• Rova Ambositra
• Rova Fianarantsoa
• Isandra
• Lalangina
• Vohibato
• Tsienimparihy
• Ihosy
• Valanjavamboahary Isalo
• Valanjavamboahary Anja
• Ireo toera-manan-tantara manodidina an’Antananarivo
• Toera-manan-tantara tao Saint Augustin
• Toera-manan-tantara tao Fenoarivo Atsinanana


Ilay fasana manan-tantara ao Ireo manam-pahefana ambony
Fenoarivo atsinanana


171
--------
Rohy:
76 1
Mpakafy: SANAKERIB
Hametraka hevitra
Midira aloha
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0289