Sombin-tantara (ANDRIAMASIMANANA Andry)

Mbola tsisy niantsa

Hangataka antsa
(Nalaina tao amin'ny vetso.serasera.org)
MPITSONGODIA

ANTANANARIVO....
Toerana ifaneraserany olona maro avy aminy lafy valon'ny nosy Antananarivo, renivohitry Madagasikara, hita ao daholo rehefa avy aminy faritra enina sy foko 22 ary ireo vahiny maro isan-karazany avy any ivelany.
Toerana iray ao ambony tsy ambany tanana ao, tsy ho tononina eto ny anarany, indreo bandy maromaro mihidy anaty trano hazo kely iray, izay midaina sy mitraina, mikononkonona sy manao tetika rehetra fa hisy fanafihana ho ataony anio alina, aminy toerana kely mihataka ny renivohitra, amin'iny lalam-pirenena faha 700 iny, eo aminy baorina kilaometrika 1000.
Anefa angamba tsy ho tanteraka izany rehetra izany fa ny mpitsongo dia sy ny fitondrana mahefa koa dia manao izay azony atao rehetra mba hiarovany ny vahoaka sy ny fananany, ary ho mariky ny fiandrianam-pirenena fa misy fanjakana mijoro eto, inona tokoa, raha iny andeha hivoaka iny izy rehetra no efa indro andrasana fotsiny toy ny valala voatango, ka tsy nisy afa-nihetsika fa voahambana aminy basy tsara fahana sy fitaovana harifomba eo ampelatanany mpitandro filaminana, ny saonjo iray lohasaha hono anefa tsy ilaozan'izay hamarara ary ny omby indray mandry tsy indray mifoha ka nisy anankiray saika hamoaka ny basy tany ambalahany tamin'ireo jiolahy, anefa indrisy ry tany nodiaviny fa dia tifitra variraraka ary bala maromaro no niantefa teny aminy lohany, satria mpitandro filaminana efa voahomana sy voaofana hiady amin'ny jiolahy mahery fihetsika sy mitampiadiana no teo anoloany.
Izay ny amin'iny fa ireo jiolahy koa toy ny efa voatavo miladina aminy tany ka iray ihany no iandohany anefa izy misy sampany maro, ary raha tsy kapahina ny fakany tsy ho rava izany, indrisy anefa fa na dia manao ny ho afany aza ny fitondra-panjakana ary maneho ny heriny rehetra ny tompon'andraikitra sy mpitandro filaminana dia kivy sy ketraka ihany ny vahoaka sy ny fananany fa ao anatin'ny fitondrana ary olona ambony no ao ambadik'ireny mazana (dahalo ambony latabatra).
Indro tantara iray mifandraika amin'izay no arahahintsika manomboka eto, aleo tsy asiana feon-kira intsony aloha fa misy delestage aty aminay dia tapaka ny jiro, maty ny fanamafisam-peo.
Tovolahy erotrerony, sady nofosana no lava ranjanana i ANDRY, tso-piaina sy be hanihany ary matotra tampoka izany indraindray ary mahay mifandray amin'ny olona isan-karazany, na mahantra manan-karena, na boka, na kilemaina hoy ny fitenenenana izay. Indray asabotsy raha avy nanao basket( baolina atsipy tanana mankany anaty harato) toy ny fanaony izy, dia nahatsikaritra resaka hafahafa tamin'ireto bandikely milalao irony skateboard irony teo ampiandrasana bus eo akaikiny zaridaina.
- Dia ahoana lety e! poins ve le menaka e!
- Mbola miandry ny entana avy any atsimo e! sady ny bandy koa mila chiffre be fa misy zavatra tena manahirana ahy izay moa hainao ihany fa i dadilahy tsy mandeha mazava izany na dia maika ohatrany inona aza ianao.
- Dia ahoana zany ny fotoana amin'i Dadilahy ?
- Toy ny mahazatra e! andrasana eny aminy stationnement(toby fiantsonana) izy rahampitso vao maraina be aminy 4 ora eo amin'ny fasany karana.
- Okay mazava zany fa any e! za koa mbola misy pro.
Dia samy niparitaka izy ireo, ary azoazon'i Andry ny zavatra tiany ambara, ka hoy izy an'eritreritra hoe tsy ampoizina ireto tanora ireto ka, rahampitso mifampitady izany fa aleo aloha hamonjy ny akany fa sasa-miandry ahy any an-trano izay i Sandra.
Angamba tsy natory mihitsy ity namantsika iray ity fa dia aminy 3ora sy sasany maraina izy dia efa teny aminy fasany karana ary tsy nandiso azy ny eritreriny fa dia indreo fa efa eo koa ireo bandy kely roalahy tazany niresaka omaly, mody tsy taitra izy raha nandalo azy roalahy ao anaty capuchon nanafina ny endriny, mba tsy hampikoropaka azy roalahy, anefa hitany somary taitra ihany izy roalahy ary ireo tsy nisalasala fa nalefany aoriana tany ambalahany ny tanany raha vao nandalo i Andry ary fantany tamin'izay fa miaraka aminy fitaovampiadiana izy ireo. Nandalo sy niserana izy dia naka toerana somary takotakona tsy ahatazanana azy.
Nipaika ny taminy 4ora maraina tsy diso iny fiara tsy mataho-dalana iray ary rangahibe iray nanolotra sakaosy kely iray, izay tsy fantatra sy tsy hita izay nipoirany raha tsy efa teo amin'izy roalahy. Ingahibe nanolotra sakaosy moa izy roalahy nanolotra zavatra mavesabesatra tao anaty valopy lehibe iray, ary izy roalahy nandray ny motony tsy lavitra teo rehefa lasa ingahibe. Tsy nisy niafina tamin'i Andry izany rehetra izany ka namoaka findainy izy ary nandray ny laharan'ity fiara tsy mataho-dalana.
- Iny izany ilay atao hoe dadilahy, mazava ny amin'iny f'andao hanaraka azy roalahy.
Naka ny motony koa izy dia nanaraka moramora azy roalahy avy ato aoriana, izay nizotra nihazo ny lalana mivoaka ny renivohitra. Ary tsy ela dia tody teo amin'ity trano kely iray mifefy tamboho eo amoron-drano. Najanon'i Andry teny lavidavitra toy ny fanaony ny moto ny dia nandray finday izy ary niantso olona teo. Tsy ela tao aorian'izay dia indro fiara tsy mataho-dalana roa no nitontona teo amin'ilay toerana, miaraka amin'ireo olona voahofana manokana hiady amin'ny jiolahy mahery fihetsika mitampiadiana, toy ny mahazatra voahodidina ny tanana ary dia noraisimpotsiny izy roalaha, ary rehefa natomboka ny fanadihadihana dia voaporofo fa izy roalahy no tompon'antoka amin'ity fanondranana resaka zava-mahadomelina sy menaka rongony ity. Izy roalahy no tratra fa ny lehibeny na ilay lazaina fa dadilahy ary dia tsy fantany akory, eny aminy fitaizana zaza tsy ampy taona aloha izy roalahy no mamita ny herintaona fa aorianan'izay dia eny antanimora no mihinana mangahazo mangotra-tokana mandritra ny roa taona.
Fa tsy nipetra-potsiny tamin'izao anefa ity maherifontsika (i ANDRY) fa dia nikaroka ny tompon'ilay fiara ka tsy ela dia hitany anefa tsy mbola misy azony atao fa dia olona mamim-bahoaka sy mpanao asa soa ary olona manana andraikitra ambony aminy fitondrana ny tompon'ilay fiara.
Vita iny asa iny dia nandeha niala sasatra kely tany aminy faritany izy sy i Sandra olontiany. Ary ny tsy nampoiziny dia io fa hitany tany indray ilay rangahibe be volombava na i Dadilahy miaraka amin'ny tovolahy maromaro raha sendra nandalo ny toeram-pisotroana iray izy sy i Sandra olon-tiany, nosarihany ny tanan'i Sandra ary nandroso tao izy ireo, fa i Sandra moa efa tsy taitra sady tsy gaga amin'ny zavatra toy izany intsony fa hainy tsara ny tian'ity malalany ahatongavana. Namonjy nipetraka izy ireo dia nanafatra ny zava-pisotro ary nanongila-tsofina tsara ny resaka nifanaovan'ireo tovolahy maromaro sy i Dadilahy. Henon'izy sy i Sandra tsara daholo ny resaka nifanaovan'izy ireo teo na dia somary lavidavitra kely aza no nisy azy roa, ary ny tsy tsikariny dia misy maso be efatra koa mandinika tsara azy ireo, izay tsy iza fa i RADOBE sy i DADASOLO bokona kely.
Nony hifarana ny resak'izy ireo dia nanatona an'i Dadilahy i RADOBE sy i DADASOLO bokona kely ary nitsangana i Dadilahy niaraka aminy sakaosy kely mitovy an'ilay tany aminy fasany karana ary nanaraka izy roalahy. Nandeha nanefa ny sarany zavatra lany i Sandra fa i ANDRY kosa nanaraka azy ireo avy ato aoriana ary navelany handeha hialoha kely azy tokony ho in-dimy mandingana vao narahiny moramora avy ato aoriana, raha vao tafavoaka kely ny arabe ka nahazo fiolanana kely dia somary nihazakazaka i Andry nanaraka ary tsy nampoiziny fa ny totohondrin'ingahibe miampy daka mihodina no niantefa teny aminy, nitrosona taminy tany ny lehilahy ary fanina teo, nitsangana nivembena anefa efa voarainy DADASOLO bokona kely teo aminy hatony ka tsy nahahetsika, ary iny fa avy any i RADOBE handeha hamely faran'izay heriny no notakariny taminy daka indray mandeha ka tonga dia torana nitsirara taminy tany ary tsy tafatsangana teo, ary na niezaka ny nitazona ihany ary i bokona kely dia nahazo ny sahaza azy ihany koa, efa nitangorona ihany koa ny olona teo, niherika i Andry tsy nahita an'i dadilahy intsony.
- Henjana zany fa nanjavona taiza teo ilay rangahibe iny, tsy mampino. Fa matanjaka koa ilay ingahibe iny a! mafy izany raha daka sy totohondry, izay vao henoko marary hatrany aminy tsinaimaintiko any.
Tsy hitany akory fa manara-maso azy ao anaty olona lehilahy iray miteny an'eritreritra hoe : " matanjaka sady mahery ialahy raha tafarina tamin'ireny daka sy totohondriko ireny, omby aza tratran'ireny tonga dia tsy tafarina intsony, anefa aza mbola mandihy tsy afa-tavony fa mbola ho avy ny anjaranao hoy ilay soratra amin'ny pile YARCO. Hifankahita isika manomboka izao, fahavaloko ialahy.
Tapitra ny herinandro iny i Andry sy ny olon-tiany hamonjy an'Antananarivo sy ny tabatabany ary ny fiainany feno gidragidra sy romoromo. Nahazo ny toerana tany afara indrindra izy roa, ary rehefa lasa lavidavitra ny fiara dia indro fa tazany eo akaikiny saofera i Dadilahy fantany tsara na dia manao satroka sy anaty malabary be aza, tsy taitra aloha izy fa nodinihiny tsara, notairiny i Sandra efa rendremana satria fiara mandeha aminy alina no nandehanan'izy ireo, nojeren'i Sandra ka izy tokoa io, ary tsy hay na hoe ahoana fa nitodika i Dadilahy ary nahita azy roa sady nitsiky kely ary nivandravandra nampatahotra indray avy eo. Tsy nahazo aina i Andry ka raha vao tonga taminy fiantsonana farany dia niezaka nivoaka haingana, anefa moa noho ny fisisihana dia tsy maintsy niandry kely ary indro tazan'izy sy i Sandra tsara ingahibe nidina ary nandrehitra sigara vao tafavoaka. Nihazakazaka kely i Andry sy i Sandra ary natosiny ireo olona nanelingelina ny lalany, ary io tazany eo alohany eo i Dadilahy mbola miaraka aminy sigara eny antanany. Tonga dia noraisiny teo aminy vozon'akanjony, nitodika moramora ity lazaina fa ingahibe ary hita vinitra sy tezitra ery, na ny sigara teny aminy ary latsaka taminy tany mihitsy noho ny fahatairana.
- fa ahoana izao rangahy ity a! ianareo ve efa olona mamon'ny rongony e!
- ianao mihitsy no mpanome ro...... tapaka tampoka ilay teny saika hambarany, ary napetrany moramora ity tovolahy, tovolahy fa tsy rangahibe araka ny noeritreretiny, tonga dia lasa izy roa fa tsy te hampisy gidragidra nony avy niala tsiny. Nihomehy tany anatiny ilay tovolahy ary niteny hoe :
- Mbola vao fanombohany iny ry zandry e! mbola aiza no ahazo an'ialahy, hanenjika aloka ve? hihihi! ha!ha!ha!
Fa izy sy i Sandra kosa dia variana sy samy gaga tamin'izay zavatra niseho iny.
- Tena tsy mampino, sao dia manao magie ary ilay rangahy iny ry Andry, mila mailo isika fa sao hanaraka hatraminy aindehibe.
- Anefa anie dia ilay malabary sy satroka izao no nanaovany e! fa ny tarehiny ve izany no niova, sa isika no reraka loatra ka manonofy, tsy mampino, tantara hafa indray ity.
Ny harivan'ny nahatongavany dia namantana tany ampiasany izy ary taratasy hafa sy iraka hafa indray no niandry azy, fa nisy zanaka mpanefoefo nalainy olona ankeriny raha iny avy nirava nianatra iny. Noraisiny ireo dossier maromaro dia lasa izy ka tany anaty fiarany vao nanokatra izany, ary nandinika ny tokony atao, dossier maromaro ahitana fahaverezana fitaovampiadiana avy any andakazery sy halatra taolam-paty. Tsy hay na fifanojoan-javatra na kisendrasendra ny fiainana e!! fa zavatra hafa no kasaina hatao anefa zavatra hafa no hita...
Analakely, indro tovolahy nitondra gony somary mailomailo ka narahin'i Andry moramora avy ato aoriana, ary nony tonga tamin'ny fiantsonana iray nanoloana ny lapan'i tanana dia indro indray fa tazany ilay fiara tsy mataho-dalana ana-olona ambony iray tany amboalohany ary mbola io i dadilahy izay miaraka amin'ilay malabary sy satroka nanaovany. Nanantona ilay fiara ilay tovolahy nitondra gony ary nametraka ilay gony tao aminy fitoeran'entana ao aoriana ary avy eo dia nandray valopy lehibe mavesabesatra tany amin'ingahy dadilahy dia lasa, navelan'i Andry tany iny tovolahy iny fa naka ny fiarany teo aminy fiantsonana akaiky teo izy dia nanaraka avy ato aoriana, ary tsy ela dia nivoaka ny tanana mandeha miatsinana iny, tody taminy tanana kely iray mitoka-monina manamorona ny arabe dia nijanona ilay fiara ary olona roa no nivoaka avy ao nibata ilay zavatra, ilay tsy mataho-dalana kosa avy dia lasa vao nametraka azy roalahy, tsy noraharahian'i Andry iny fa efa mazava ny amin'iny fa miandry fotoana ny zava-drehetra moa efa azony taminy video ny findainy daholo ny zava-niseho. Niandry teo izy efa ho adiny 5 tsy nisy nipoitra ny andro efa alina rahateo, noraisiny ny findainy nantsoiny ny ekipa mpiara-miasa ary tsy ela dia voahodidina indray ilay tranokely ary nitolo-batana izy roalahy. Ka vita ho azy mora foana teo ny asa satria ilay zanaka mpanefoefo dia hita tao anatin'ilay tranokely nahatratrarana azy roalahy niaraka taminy gony maromaro feno taolam-paty, ary fitaovam-piadiana maromaro ahitana grenady sy kalachnikov. Vita ho azy ny asa satria dia nitambatra tao daholo ny afera rehetra tokony atao (fitaovam-piadiana, taolam-paty, fakana an-keriny), azon'i Andry vidéo daholo izany rehetra izany satria ny finday ampaisainy dia irony efa raitra dia raitra hiaka farany ireny.
Nahazo fisondrotana grady ny lehilahy tao aorianan'ireo rehetra ireo satria tsy ela aminy asa ataony, na dia izany aza dia hita ho tsy faly ny lehilahy satria na dia nisy porofo mazava izao aza ny nahatafiditra ity olona manam-pahefana ambony ity tamin'ilay raharaha dia afaka madiodio izy ary i dadilahy dia mbola tsy hita ihany hatramin'izao.
2 taona taty aoriana, betsaka ireo jiolahy sy jiovavy voasambotra sy nigadra nanefa ny saziny noho ny asa mivaingana sy loharanom-baovao azon'i Andry, (ary ny ankabeazan'ireny raharaha ireny dia nahitana ilay olona manam-pahefana ambony sy i dadilahy avokoa). Toy ny fanaony dia miala sasatra kely izy rehefa mahavita asa mivaingana. Tsy nivoaka ny renivohitra intsony izy fa nijanona teto Iarivo ihany, ary na dia i Sandra olon-tiany aza dia tsy nambaran'ny izany fialan-tsasatra kely azony izany.
Asabotsy maraina, indro tovolahy iray efa diso fantantsika miandry dia miandry eo aminy seranam-piaramanidina, miaraka aminy zandary mpanao fisavana maromaro, ary tsy ela tao aorianan'izay dia indro lehilahy lehibe iray mihaja miaraka aminy rangahibe lava volombava sy valizy kely eny antanany, miandry ny entany avy nosavaina. Nantonin'ireto mpitandro filaminana moramora io lehilahy lehibe mihaja io ary dia nentina tao aminy efitrano fanaovana famotorana na dia efa nampiseho ny karatra maha olona ambony azy aza, dia tsy nanaiky lembenana tamin'izany ireto manam-pahefana niaraka tamin'i Andry. Tsy nisy azony nialana intsony satria dia sokatra sy bibilava ary vatosoa sy volamena no hita tao anaty entany, avy dia notazonina izy ary rehefa narahany ny lalana rehetra tokony natao dia natolotra ny fitsarana izy.
Nahoraka taminy haino aman-jery sy gazety rehetra teto an-tanana iny raharaha iny ary voatondro fa ny alarobia tsy miverina no fitsarana azy, tena alarobia tsy miverina tokotrany ve sa ???? asa aloha fa ao ny tompon'andraikitra momba an'izany hamaly azy. Anefa nahatoky sy nanantena i Andry sy ireo vahoaka fa hizaka ny saziny izy amin'ity satria dia efa namoaka fanambarana hentitra dia hentitra ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra lehiben'ny governemanta fa tsy misy olona ambonin'ny lalana izay eto Madagasikara na izy tenany aza, fa rehefa vandana dia kary.
Nanomboka ny fitsarana teo daholo na i Andry na i Sandra sy olon-tsotra liam-baovao ary ireo mpanao gazety marobe. Faly i Andry fa gadra 20 taona sazy mihatra no azon'i ary avy hatrany dia tsiafahy, naneno ny findainy ary tsy hay izay resaka tao fa dia niherika izy ka indro i dadilahy no tazany tery aminy varavarana andeha hivoaka, noezahiny nohenjehina ka tratrany ary nobedahiny ka indrisy fa dia tarehy hafa indray no hitany. Gina tanteraka izy, ka navotsony ilay olona, izany rehetra izany anefa tsy nisy niafina tamin'i Sandra izay nanara-maso azy, vao lasa ilay atao hoe dadilahy dia nihomehy tany anatiny tany.
- tsy ho ela dia ataoko lasa adala ialahy, tsy mahafantatra an'i dadilahy. hihihi!!!
Raha iny variana nihomehy anaty iny ity tovolahy niova endrika no nisy nively taminy kibay ny fara-hatony ka torana tsy nahatsiaro tena teo, nahita an'izany i Andry dia nanantona ary akory ny hatairany fa i Sandra no nahavita an'izany, nalainy ilay kitapo teny an-tanany ka indro fa solo-tarehy na masque maromaro no tao anatiny. Nazava koa ny tamin'iny fa dia teo no ho eo ihany dia natolotra ny mpitsara mpanao famotorana izy ary dia mitovy amin'ny sazin'ilay lehibeny ny sazy azony.
5 Taona androany ny zanak'i Andry sy i Sandra mianadahy satria kambana ny zanak'izy mivady, indro mikenonkenona sy mikonokonona ao an-dakozia i Sandra sy Dina kely ary i Narindra zanany, no injao misy mamotsitra ny feo fanairana (sonnerie) ary rehefa tsy nisy nivoaka dia niditra teo antokotany ary nandondona varavarana. Taitra ihany ny tao antrano ary nivoaka namoha, akory anefa ny hatairany fa lahy antitra efa diso fantantsika no indro mijaridina eo ambaravaravana.
- Oayyy toa i dadilahy.
Noezahin'i Sandra nohidina haingana ny varavarana anefa nosintonin'ilay olona tao an-tokotany ka na dia efa saika nihidy ary dia voavahany ihany ary niverina nisokatra, ka izany angaha no atao reflexe fa dia voaveliny sotrobe teny antanan'i Sandra i dadilahy ary niakarapoka taminy tany, ary raha iny saika mbola hiverina hamely iny izy no voatazon'i dadilahy ny tanany ka tsy afa-nihetsika, ary rehefa izany dia nesorin'i Dadilahy ilay saron-tava solo-tarehy ka tsy iza io fa i Andry.
(TANDREMO IHANY REY OLONA ITY SANGY RATSY ITY A! MANAPAKA CHEMIN DE SANG NY SASANY FOTSINY)
FEON-KIRA AMIN'IZAY FA MIAKATRA NY RIDAO

TAPITRA HATREO NY TANTARAN'I MPITSONGO DIA FIZARANA VOALOHANY.

ANDRIAMASIMANANA ANDRY. (fb.andriamasimanana andry. sombin-tantara sy tononkalo)

Efa any amin'ny groupe sombin-tantara sy tononkalony tohiny MPITSONGODIA
--------
Rohy:
6737 5
Hevitra mandeha
hery ( 10/09/2016 17:32)
Azonao apetraka ao amin'ny http://takila.serasera.org koa
andry 1000 ( 22/09/2016 04:20)
okay zoky be HERY a!! misaotra betsaka e
Urcilah ( 21/10/2016 12:11)
Bjr, tsara be, notadiavilo le tohiny de tsy hitako, indrisy

andry 1000 ( 21/10/2016 12:27)
sombin-tantara sy tononkalo ao amin'io groupe io
Hametraka hevitra
Midira aloha
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.0116