You are here: home > Vetso

Ilay ondako - Hatenaina

Azo vakiana?

Io ilay ondako,
Ilay ondako fikorinan'ireo,
Ranomaso lavareny,
Izay toy ny loharano,
Miboiboika tsy mety ritra,
Fa vao mainka kosa aza nihanahery,
Ka nahatonga ahy ho very,hanirery,
Toy ny onja atosiky ny rivotra,
Dia ny rivotry ny fiainana,
Izay nampisamboaravoara ahy loatra,
Ka nahatonga ny foko ho vaky teny an-tenantenan-dalana,

En,io ilay ondako,
Nahalala ny ranomasoko rehetra,
Kanefa kosa tsy mba nametra,
Ny rano natosako teo aminy,
Fa nitana ho tsiambaratelo kosa,
Ireo lala-nombako izay nahatonga ahy ho osa,
Tsy nitsikera na koa nandatsa ireo fisentoako,
Ka zary sakaiza mahatoky izay tena nantsoiko!

Io ilay ondako,
Mba nitahiry an'ireo fahoriako
Fitanisako ireo haizim-pito
Izay naharikoriko
Io ilay ondako,
Vonon-kihaino ,nahatonga tanisa
Ny anaran'ireo mpisompatra an'alinkisa,

Eny,mbola kotsa izy ankehitriny,
Fa natosako teo indray ireo ranomaso
Dia ny loza vokatry ny ankaso
Eny,ianao io ry ondako
No lava-baton'ireo olako!

Sokajy : Alahelo