You are here: home > Vetso

NY TOMANIN’ NY LANITRA… - AbouNusrayni

Azo vakiana?

NY TOMANIN’ NY LANITRA…
Tonga indray ary ity  -  ilay  ranomaso avy any an-danitra,
Nandraindraina efa ela  -  mba hamelombelon’aina
Mitondra rano iria-mahaory   -  atahora-mahafinaritra
Mampanahy sao ho be loatra  -  nefa tena mba ilaina.

Endrey ny tavan’ity lanitra  -  manjombona tomany;
Mandrotsa-dranon’orana  -  mamonto ny tontolo.
Moa mizara hatsiatsiaka  - ho an’ny androany ihany.
Sa arahina kobay   -  ka dia tsy maintsy ho voa daholo?

Ny fahaizan’olombelona  -   tsy oviana hahatakatra,
Ka haminany ny fonosin’  -  ito lanitra migodona.
Tsy misy na iray   -  afa-mitompo teny fatratra,
Ka ny itsaharan’io  haingan’  -   ivavaha-mahadodona.

Ry Tomponay Tsitoha  -  Mpanome no sady Mpaka;
Mba teneno re ny lanitra  -  tsy hitomany ela
Raha tafahoatra ny figogony  -  hisy be ny tsy hah’zaka;
Ampionony faingan’izy  -  sao izahay no ho tavela.

Vao mitrerona ny kotrok’  -  izahay efa miforitra,
Mitamberina ao an-tsaina  - fa ny tenanay malemy.
Ny fitselatry ny andro  -  d’efa ampy hampihoron-koditra,
Mba atsaharo amin’izay re  -   fa ianao ho enoinay teny.

Fantratry  ny fo  -   f’izy  ao ambony ao mahay fatra.
Mitsinjar’izay sahaza   -  ho an’ny velon’eto an-tany.
Tsy hadino koa anefa   -  fa ny loza raha mihatra.
Dia satria ny olombelona  -  be saina sy vinany.

Mamela ny helokay  -  f’izahay na mafy loha
Na sarotra atoro   -  sy manao mody marenina.
Tsy manan-kitsoahana   -  fa andeh’ mba ho aiza moa;
Anao anie ‘zahay  -   ka rehefa antsoinao dia miverina.

Zoky Habib IDY Abou Nusrayni
14_11_19