You are here: home > Vetso

rahona mavesatra sy rivotra manainga... - AbouNusrayni

Azo vakiana?

RAHONA MAVESATRA…SY RIVOTRA MANAINGA !

Ny rivotra* manosika ny rahona* amin’ny lalany.
Mitety ny tontolo* hitsinjara izay anjarany.
Misy anatra ary koa misy lesona afarany;
Adidinao* ny misaina mba handinika ny ambarany.

Ny vahoaka* no tontolo* miandrandra ranon’orana.
Ny mpitondra* kosa rahona*  mpizara ka atahorana;
Sao manao ratsy tsinjara ka ho maina sy hangorana.
Raha misy tsy mahazo mety ho kiana na ho torana.

Ny rahona no miasa tsara anefa dia noho ity:
Misy rivotra natao hanitsy azy tsy hania.
Tsy ilay rivotra safoto mpanao loza iray iry*.
Fa ilay mpanosika azy iny mba tsy hivilivily dia.

Irony rahona natao hibaby adidy ombieny ombieny.
Mitambesatra an-damosiny ary zary fahalemeny;
Tafiondrika famindra tsy mahita izay alehany.
Izay eo ambany tongony no hitany sy atrehany.

Eo no miditra an-tsehatra ny rivotra mitsioka;
Raha rendremana ny rahona dia tairiny amin’ny fioka;
Izy koa mpanitsy lalana raha sendra mibirioka.
Raha mafimafy sofina ivadihany ho tafiotra.

Voarindra tsara ny natiora fa mahay Ilay Nahary;
Raha tsy misy rivotra ny rahona tsy mampaniry vary.
Na dia eo ny ahi-dratsy, ampian’ny tsiparifary
Raha tsara tosika ny rahona, ny  tontolo manjary.


Lalànan’ny natiora:
NY RIVOTRA MPANOSIKA NY RAHONA;
NY RAHONA MPITSINJARA ORANA;
NY TONTOLO MILA ORANA AMIN’NY FATRANY;
MIALOHAN’NY HAMPIAKARANY AZY HO ENTONA;
ENTONA ENTIN-DRIVOTRA ENY AN-DANITRA;
MBA HO TATAZAN’IREO RAHONA HO ANGONINY;
KA HO AVERINY TSINJARAINA INDRAY.

Abou Nusrayni, miaingainga fanahy.
14_1_20