You are here: home > Vetso

AROVY, HAJAO, KOLOY: NY TONTOLO IAINANA!! - ANDRINIAINA1

Azo vakiana?

AROVY, HAJAO, KOLOY: NY TONTOLO IAINANA!!

Mba ATSAHARO re tompoko ny "DORO-TANETY"!
Fa tsy hitondra soa ary tena TSY METY.
Satria manimba tontolo, mamotika tanindrazana.
ka mahatonga mosary sy tany ngazana.

Ry "olom-boafidy", "mpitondra fanjakana"!
I Gasikara ve sanatria tany tsy misy "lalàna".
Fa toa laozanareo miady voninahitra sy seza;
ka ny "tontolo iainana" tsy misy mpikolo mba hateza.

Ry olona "natokana hiaro ny tontolo"!
Aiza re "ianareo" natokana hikolo????
Hiaro ny ala sy ny zava-boahary sarobidy.
Fa toa ianareo indray ity no mitady mpividy.

Ry "vahoaka rehetra" tsy vaky volo.
"Isika rehetra" ngeh no natao HIARO "ny Tontolo".
Hiaro: ny ala, ny rano, ny tanety...
Ka izay mitady hanimba re mba rarao fa tsy mety.

Samia mandray ny ANDRAIKITRA ny olon-drehetra!
HIARO "ny tontolo" amin'ny fotoana tsy misy fetra.
Na any ambanivohitra, na an-drenivohitra:
de aoka HIADY, HIARO, HANOHITRA:
HANAJA NY TONTOLO IAINANA:
KA HANOVA NY FOTO-PISAINANA.

IZAHO, IANAO, ISIKA REHETRA;
No tokony HIARA-HIENTANA ARY KOA HAMETRA:
FA TSY AZO ATAO "NY MANIMBA NY TONTOLO"!
KA TOKONY HIARAKA MIARO, HIARAKA MIKOLO.

ANDRINIAINA1