You are here: home > Vetso

Mandalo! - ANDRINIAINA1

Azo vakiana?

Mandalo!

Mandalo hoy aho ny zavatra rehetra.
Mandalo avokoa satria tsy natao hitoetra
N'inoninona zavatra ambonin'ny tany
Dia mandalo avokoa izany

Na fahateràhana, na fahazazana
Na fahanterana, na fahatanorana
Na fahafatesana, na fahaterahana
Na fifaliana, na fahoriana

Tsy misy nohariana tsy hisy fetra:
Ny zavaboahary rehetra.
Ankoatran'ny fitiavan'ilay Andriamanitra Ray
No maharitra mandrakizay.

Andriamanitra no mitoetra ho mandrakizay.
Nisy hatramin'ny taloha, ankehitriny ary rahitrizay.
Izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.
Izy ilay misy mandrakizay.

Koa raha izay zava-mandalo
No hamoronanao fahavalo
Dia tsy hitondra anao makaiza izany
Raha mbola tany koa ny tany

Hatsaram-bika,voninahitra, harena...
Avonavona, toetra ratsy, fitiavan-tena...
Fahaizana, hery, fahalalana, ...
Fanambaniana, famotehana, fanambakana...
Sain-dratsy, fanahy ratsy, fo maloto...
Angoletra, fanerena, loham-boto....
"Tsy hitondra na hahatonga an'iza ho aiza na oviana na oviana...!"

Mandalo izao fiainana izao
Fa io hasakasakao
Na hanao ny ratsy ianao na hanao ny tsara
Ianao ihany no afaka hahalala
"Ny soa atao hivaly tsara,
Ny ratsy atao ho ratsy fiafara"
"Ny soa atao mampilamin-tsaina,
Ny ratsy atao mampitaitaina."

Atsipiko ny teny amponao mahalala...

Andriniaina1.