You are here: home > Vetso

TIAKO, MAMIKO, ANDRIAMANITRO: NY TOMPO SATRIA!... - ANDRINIAINA1

Azo vakiana?

TIAKO, MAMIKO, ANDRIAMANITRO: NY TOMPO SATRIA!

Tiako ny Tompo satria!
Be famindram-po sy fitia.
Miahy ahy lalandava;
amin izay rehetra mitranga.


Inoako ny Tompo satria!
Be famindram-po sy fitia.
Inoako fa miaraka amiko foana;
Na oviana koa fotoana.

Antenaiko ny Tompo satria!
Be famindram-po sy fitia.
Izy no Mpamonjy ny aiko;
amin ny zavatra rehetra tsy haiko.

Mamin'ny foko ny Tompo satria!
Be famindram-po sy fitia.
Izy no andry hijoroko;
mampitraka sy mankahery ny foko.

Andriamanitro ny Tompo satria!
Be famindram-po sy fitia.
ka ao Aminy no ametrahako ny ahiahiko;
Sy ny fiainako rehetra ary ny fanahiko.

Ny herinao Tompo no tanjako!
hahatratrarako izay mety ho tanjoko.
Ianao no mahatoy izao ahy;
ka hametrahako ny fo, ny saina, ny fanahy.

Tiako, mamiko ny Tompo satria!
Be famindram-po sy fitia.
Mihaino sy mamaly ny vavako Izy;
Tsy mamela ahy ho irery sy ho kivy.
Tompoko, Andriamanitro: itokiako amin ny zavatra rehetra
tsy voasakan'inoninona, tsy voafetra...
IZY no heriko, andriko, vonjiko,
Izy no tokiko, fanantenako, fiainako.

ANDRINIAINA1