You are here: home > Vetso

Ny Fitsarako - MAZ RAMANA


Misy zavatra tsy fantatro, kanefa azoko antoka…
…fa feno ato anatiko, tsy foiko sady tandriko,
…tsy ho fatin’izan’iza.
Ka na mbola vitsy aza ny zavatra mba takatro,
…ny fiainako, ny fandreseko…tsy niankina amin’ny vintana…
…fa nisy efa nanoratra.

Ny vatana mitady : fialan-tsasatra isan'andro
Satria miha-mavesatry ny fiainana poak’aty.
Mangetaheta lava an'izany : Filaminana.
Dia misakaiza fatratra amin'ny rendrarendran-tany.
Minia mikimpy ihany...

Fa ho avy ny fotoana : Handrefeso lalam-bita
Tsy voninahitra ny valifaty sy ny ditra.
Efa voatahiry ho kapaina sy ho may...
...ny fitaka manarona an'ity tontolo ity...
...ny fihatsarambelatsihy.

Anjaramalala Ramanamanjato// Tapany Voalohany (Nitsara aho)
04/02/2020 à 20H02