You are here: home > Vetso

TSY LAVITRA AHO, AKAIKINAO IHANY - RAMANATANTARA

Azo vakiana?

HAFATR'I NENY

TSY LAVITRA AHO,
AKAIKINAO IHANY !


Ity nofoko ity ho lo, ho levona,
Matokia ary aza matahotra:
Izaho hamonjy ilay niaviako
Efa namboarin’ny Mpamonjiko
Any aho miandry anareo
Zanaka, havana, namana.

***

Tsarovy fa tsy very aho
Na levona aza ny nofoko
Tsarovy fa tsy gina aho
Na maina aza ny nofoko
Làlan-kizoran’ny voahary
Hatrehanareo io, hizorako.

***

Fa matory kosa aho
Amin’ny Fiadanana
Atrehan’ny Tompoko
Mihira fiderana Azy
Manao Paska farany
Aminy mandrakizay.

***

Vita ny adiko tety
Misaora ny Mpahary
Niaraka niriaria isika
Nomeny Fahasoavana,
Nototofany Fitiavana.
Raha tomany ianao
Fafao ny ranomaso.

***

Matokia fa tsy maty aho:
Miaina miaraka aminao
Koa tohizo ny làlanao
Efao ny adidy rehetra,
Tohizo ny diako,
Mahereza,
Aza adino ireo hafatro,
Mahereza !

***

Aza adino, Masina ny tany
Masina ny rehetra aminy
Masina ianao, hasio hasina
Momba anao rehetra:
Hiaro anao ho manda:
Fitahiana sy fitiavana.

***

Nofoko tsy etoana
Fa eto ihany Aho !
Tsy lavitra aho sanatria
Savao ao am-ponao ao !
Ny hehy, sangy aza adino
Mandalo ny eto koa mifalia !

***

Mifalia, eny mifalia :
Rafahafatesana efa maty.
Ny nofoko voatahiry
Hitsimoka toa voamaina,
Tsy lavitra aho,
Akaikinao ihany.

RAMANATANTARA, Antananarivo, 29/09/07
http://www.freewebs.com/ramanatantara

Sokajy : Fampaherezana