You are here: home > Vetso

Gaigy be - raozigasy

Gaigy be

Ngomangoma maraindraina izany foko asa lahy
Mangorangorana tsihaitsihay  ilay vanin-taolan-dehilahy
Ngolingoly tsy mazava ny vatana sy ny fanahy
Ngalingaly sadasada izany lokon’ny tsiahy

Mangidingidy tsy hay zohiana izay tsirontsirom-bava
Gemagema ginagina, ny endrikendriky ny tava
Migorodandrodana  hafahafa, ny ambiroa fa ravarava
Ngodangoda bodaboda ny ati-saina tsy misava

Ngode hoe ? ngode inona ary ny manjo ?
Voagamagama,  mangamangana, ilay tontoloko mifoha
Gaigigaigy, gagagaga izay jeren’ny maso roa
Te higogogogo anganoangano ilay seraseran’ny ron-doha

Hay gedragedraky ny goka
Hay godrogodroky ny foka
Ny nofo godragodraky ny poka
Ny paosy gobagobaky ny loka

Dia nangarongarona vilany
Ilay  degobagoba koa nandany
Mamono afo an-gararaka
Dia eo an-gorodo-midanaka

Izay no vokatry ny hagegena
Ny gakagaka tsy hay fefena
Ny tafy he sarita-gonigony
Noho ny dorodoroka rongony

Sakoa izay fa gaigy be

© Raozigasy 03/11/19