You are here: home > Vetso

FANJAKANA LAFATRA - AHY

FANJAKANA  lafatra
Fanjakana tan-dalàna,fanjakana tsara tàntana
Marindrano toa mizàna,ny vahoaka tena lafatra
Fanjakana tena miasa,manasoa ny mpiara-belona
Mankahery ireo tsy an’asa,miara miainga mifamelona

Fanjakana iray mijoro ,fanjakana tena matanjaka
Sarotr’aminy ny hikoro,satria izy tsy manavaka
Fanjakana tsisy tomika,toy ny sambo iray miandriaka
Ka na rivotra hasiaka firenena tsy maintsy tafita

Fanjakana tena mihaino,tsy manao ankilabao
Isan’andro hahazo hery,ny hatanorany mihavao
Fanjakana tena lafatra,fitondrana tena miavaka
Ny vahoaka tena sambatra,mahatsiaro ho olon’afakaJaoAnjara 04-2002