You are here: home > Vetso

Fody very anaka - Johanesa Rakotovao, mpitandrina

"Ny alahelo toy ny rahona, ka raha mavesatra mianjera"

Nitaiza madinika, hono, Rafody,
          Kanefa, rankizy !
Indray tolakandro, rehefa nipody
          Dia fanina izy !
Nahoana ? _ Indrisy fa very ny zaza,
          Nalain'ny mpihaza !...
Nikaroka mafy : nitety ny saha…
          Ho hitany angaha ?
Odrey ! Mahonena ! Nisento ! Nangaina !
          Fa ireo sombin'aina
          Tsy hita halaina !
Nandevy ny kibo, nangotika loatra,
Fa ity fahoriana dia toa tafahoatra !
          Indrisy, Rafody !
          Oh ! Aza manody !
Fa ilay foto-kazo nanaovana akany
No hany nanatrika anao mitomany !
_ "Mavesatra, ho'aho, ny fo feno rano,
Fa samy nafoiko na zaza na trano !
          Veloma, e, ry aina !"
Ka dia nanjoretra Rafody, nisaona :
Toa vero voatomboka tra-dohataona :
          Nalazo dia maina !
Dia tapitra ho azy ny andro voafetra,
Ka tsy ela dia fefika ilay nanjoretra !

"Tantely ny zanaka, hoy ny fiteny,
Ka tiavo, rankizy, ny ray aman-dreny !