You are here: home > Vetso

Tsiriry nilanona - Johanesa Rakotovao, mpitandrina

«Aza tama-dion-danitra, fa ny andro tsy mandrahona no morana»

Indray lohataona mangotraka mafy, Rehefa nandany ny vary nafafy,
Nataony mariry,
Dia lasa nivory tamoron' ny ony,
Nitsoka filiotra, nanezaka ambony,
'Zarony tsiriry !
Nampiady hatsikana ; samy variana,
Fa izay no fotoana famalifaliana, Fanaovana sasy!
Kanefa tsy lavitra ingahy mpihaza,
Mpijoko mangina, tsy mety milaza, Nandefa ny basy!
Ireo volotara namangy zozoro:
Nanentsi-tadiny sy nangorohoro !
Navela sangy !
Ireto tsiriry, nisara-malaina ;
Ny sisa tsy maty, nanao avotr' aina,
Fa zara tsy dangy!
Nanidina foana indray andro tontolo,
Fa izay hiantefana toa loza daholo,
Ka trotraka mafy !
Dia mampitadidy mihitsy àry izany,
Fa raha mba misy tantely ny tany,
Dia ao ny mpandrafy !