You are here: home > Vetso

Vorona mifidy mpanjaka - Johanesa Rakotovao, mpitandrina

Azo vakiana?

"Izay hendry atao Ingahy"

Ny voro-manidina, hono, 'ndray maka,
            Nanao fanekena
Hifidy mpitarika iray ho mpanjaka
            Sy tompo hekena.
Nitsangana Ingahy Ragoaikan'Iarivo
            Mpitazana Andriana,
Nilaza fa izy karazana anivo
            Ka tsy azo idifiana.
_ Ny tratrako fotsy ; ny tenako mainty ;
            Ny feoko mazava !

Nanda ny vahoaka, fa zava-tsy tanty
            Ny Andriam-basivava !
Rangahy Toloho, mpamelona antsiva,
            Nandahatra koa.
Kanefa donendrina mandrakariva
            Ka tsy nahavoa !

_ Zahay, hoy ny fody, no aoka hekena,
            Fa tena talaky :
Tsy sarotra hita, fa mora jerena,
            Misampina jaky !

Nibohy daholo ny besinimaro
            Fa vonon-kandroaka !
_ Ianao ve, Radody, hekenay ho aro ?
            Mpihinam-bahoaka !
Rehefa mpandroba no tonga mpandidy
            Hamoaka lalàna :
Aleo samy minon-tangena mangidy,
            Ho lao ny tanàna !

Ravoromahery mpifaoka kibobo,
            'Lay tena mpandrava ;
Ny gisa nisorona mba hofidiana ;
            Kanefa tsy lany,
Fandrao tsy hahefa ny zavatra irina
            Hampandry ny tany.
Ka inona intsony, fa izay nikabary
            Nilaza ho mendrika :
Tsy nisy nekena fa hoe samy "kary !"
            Ka dia nifanevika !

Dia alina ny andro ; ny lahatra lava,
            Ka farany :  r a v a !

Voambolana :

Vava : teny atao "Vava soa, sakafo ; teny ratsy, adidy". Ny hoe kosa " mahay vava" dia ilazana ny olona vavàna, mpanao teny mamelively olona.
Talaky : mora tazana. Izay vonon-kiseho ho tena namana sy havana dia lazain'ny any Ambatofinandrahana hoe : "mitalaky ho havana e!"
Nibohy : tsy manaiky, manohitra, mandà mafy amin'ny teny atao
Minona : misotro zavatra
Misorona : mandroso ho hita, mitolo-batana hifanehatra. Hafa ny hoe : "soro-baton'ilay jamba : voa vao mihilana". Ny "misoroka", amin'io, dia mihilana, na mihataka, mba tsy ho voan'ny zavatra atifitra ny tena.