You are here: home > Vetso

Tanalahy sy angidina - Johanesa Rakotovao, mpitandrina

"Mihevera tsara, fa ny andro iray no tsy tanty"

"Ma...ty !" hoy ny tana lava lela.
"Ay !... Vonjeo !... Narary hatry ny ela !"
_ "Zovy ?" hoy Rangidina nandalo.
_ "Zaho !... Maty !..." _ "Sao dia fahavalo ?"
_ "Maty !... Maty !... Kibo !... Tratra !... Loha !...
Herinandro 'zao ...tsy nahafoha !..."
_ "Ndrisy ! Ela nijaliana angaha ?"
_ "Eisy !... Tsy mba… havana… hizaha !"
_ "Mahonena !... Ntrô !... Hakako rano ?"
_ "Aoka !... Fanina aho… ka… tohano !"
_ "Hizahako fanafody kely ?"
_ "Zany angaha reko velively ?
Manatona !"... _ " Fanafody ho'aho "
_ "Aoka !... Lasa !... Maty ka ivavaho !"

Kanjo ! Fiomanana ny "aoka !"
Hoy ny tana : "hano ity fa laoka !"

Velom-bolo ! Faly, dia nihota !
Mody maty, lahy, ny mpanota !
'Zay tsy kinga : simba, voakilema !
Be zareo, no fetsy ! Mitandrema !