You are here: home > Vetso

Amboaram-pandresena - Haingo Erica

Hitraka aho,
Na dia vesaran’ny hakiviana
Noho ireo sedra-pahoriana
Nampilofika, nampitaraina
Fa mbola ho avy ny maraina…

Hitony aho,
Na dia ranomaso tsy mitsahatra…
Te hankahala ny anjara sy ny lahatra
Fa na hiamboho izao tontolo izao
Mbola ao Ilay Tompo tsy mandao

Hitsiky aho,
Na dia ao anaty ady sarotra
Noho ity fiainana tsy azo iadiam-barotra
Fa ilay  endriko tony sady mirana
No hoentiko hampitraka ireo mijaly sy sahirana

Hiezaka aho,
Na dia mihevi-tena ho mahantra
Lavitry ny fo mangoraka sy miantra
Fa izay mamafy amin-kasasarana
No hijina amin-kasambarana

Hiroso aho,
Na dia misy sakana ny dia
Noho ity fiainana toa rano maria
Hiarina, na dia hamindra mahalana
Fa raha izay sedra, tsy hataoko hampiverin-dàlana

Hanantena aho,
Na dia rava izay mba najoro
Izay voatsangana , nikoro
Tsy ho ketraka , na hihambahamba
Fa ambadik’io rahona io ilay lanitra manga

Koa,
Hatsahatro ny sentosentom-poko
Tsy homeko toerana ny alahelo sy toloko
Izay hahazoana ilay amboara no kendrena
Dia io Ilay  Amboara, Amboaram-pandresena

Haingo Erica
14/06/2021