You are here: home > Vetso

Ny antsoina hoe mpifankatia - Haingo Erica

Indray andro  sendra teny an-dalana
Nisy tovovavy namindra mahalana
Nitodika tampoka izy nibanjina ahy
Toa te hanontany nefa tsy sahy
Dia hoy aho, manao ahoana ianao?
Inona no maresaka sy vaovao?

Azafady hoy izy fa mba saika hanontany
Inona   no antsoina hoe “Mpifankatia” izany?
Sadaikatra aho ny hamaly ilay  fanontaniana
Dia hoy izy hoe  tsy voatery hovaliana a!
Androany mantsy hoy izy 14 Febroary
Dia maro ireo tanora no mifandefa sary

Ka moa ve ny mpifankatia…
Olon-droa miara-dia
Mifanome toky ho doria
Mifandokadoka sy mivoady
Tapa-kevitra hivady
Avy eo rehefa tsy mifanaraka
Dia mifanaiky fa hisaraka ?

Sa ny atao hoe mpifankatia…
Irony antsoina hoe mpisakaiza
Tsy te hisaraka na aiza na aiza
Dia mifanjohy eny foana
Fa rehefa tonga ny fotoana
Izay isian’ny  disadisa
Dia lasa fiaraha-monina no sisa..?

Sa ve ny antsoina hoe mpifankatia
Olon-droa mifanome teny mamy
Hiara-dàlana hatrany hatrany
Fa rehefa mifankahita fahalemena
Dia rava hatreo ilay tanjona nokendrena
Satria fitiavana tsy tena vokatry ny fo
Fa naorina tao anatin’ny fihetseham-po…?

Sao kosa ary ny antsoina hoe mpifankatia
Olon-droa mifanaiky
Ka na aiza aleha dia mifanakaiky
Tsy dia miara-dàlana amin’ny be sy ny maro
Fa voagejan’ny hasarota-piaro
Hany ka raha misy hafa mifanena na mifankahita
Dia vao tonga any atrano  dia ady tsy vita…?

Eny ary hoy aho tsy nivazivazy
Fa amiko manokana a! dia izao no fahafantarako azy

Ny atao hoe mpifankatia dia
Olon-droa miara-miaritra
Mifanampy na amin’ny mora na amin’ny sarotra
Ka na dia misy ny fifandirana
Tsy dia natao hanahirana
Fa mahay mifamela sy mifanazava
Rehefa ny hatezerana misava
Tsy mifampikasi-tanana
Fa mandrindra hatrany ny Fihavanana.

Ny antsoina hoe mpifankatia a
Tsy mifanakiana na mifanamavo
Fa mifanarina raha sendra lavo
Io ilay Fitiavana tsy roa aman-tany
Tsy voasarika amin’ny bika aman’ endrika ihany
Tsy misy hoe ratsy izy na tsara
Fa hajaina foana rehefa anjara
Mifandefitra raha misy zavatra mampiady
Toa efa santatr’ilay paradisa sahady

Ny fifandraisan’ny mpifankatia ho ahy
Raha sendra misy hadisoana tsy nahy
Sanatria izay hoe hifanary
Satria tsy misy lavorary
Fa  mangataka ny fahasoavan’Andriamanitra
Mba hahatonga ny fifankatiavana haharitra
Dia ahoana ary hoy izy ilay mba hoe miaraka
Kanefa afaka fotoana fohy dia misaraka?

Ny azoko ambara hoy aho dia izao
Tsy misy afaka hitsara na izaho na ianao
Angamba kosa tsy dia hoe fanahy iniana
Ny hoe hisaram-panambadiana
Fa matoa izy ireny tonga amin’izany
Dia misy antony tsy fantatsika tany
Koa hamaranako ny resako aminao
Mivavaka ho azy ireny no azotsika atao

Haingo Erica
14 Febroary 2022

Sokajy : Fitiavana