You are here: home > Vetso

Misy farany - Haingo Erica

Araho ihany aloha
Iny làlana mideza
Izoranao iny
Na dia feno ahitra mamingana
Fa tsy irery ianao na hoe singana
Tsarovy fa any ho any
Misy misedra olana  toy izany
Koa aza avela hitamberina
Ny hoe kivy aho ka andeha hiverina
Mirosoa dia ataovy an-tsaina
Fa ny tonga soa no arahabaina

Ihafio ihany aloha
Io tranobongo
Fonenanao io
Fa na dia iva sady tery
Tsy an’iza io fa anao irery
Ka na ana-maintso no ao na patsa
Tsy misy afaka handatsa
Satria ianao no nihary ireny
Ka tsy misy afaka hiteny
Herim-po io fa tsy nangalarina
Ka any aorina azonao itarina

Iareto ihany aloha
Io tsindry hazolena
Mahazo anao io
Ny setrasetra sy ny filana vaniny
Satria ianao mbola ao aminy
Koa na te hitroatra ianao sakaiza
Miantehitra aminy ka tsy afaka ho aiza
Fa miezaha, miezaha foana
Ka rehefa tonga ny fotoana
Indray andro ianao ho tafita
Dia isaory izy amin’izay zavatra vita

Tohizo ihany aloha
Io lahasa toa mandreraka
Ilofosanao io
Na dia hita fa manasatra
Zara raha misy hialana sasatra
Ka na dia mafy sady ngazana
Satria mbola fotoa-pamafazana
Tohizo fa aza asiana olana
Fa any andro any volana
Mbola hianoka ny hasambarana
Hijinja an-kafaliana izay nisasarana

Lefero ihany aloha
Io tsy rariny
Iaretanao io
Fa ny hazo boboka no fialofany
Dia ny marina no nototofany
Ny madinika nampijaliany
Saingy ilay lavaka nohadiany
Nikendreny hamandrihana anao
Izy ihany any aoriana no hidaraboka ao
Koa na inona mitranga aza atao mampanjoretra
Fa misy farany ny zavatra rehetra

Haingo Erica
03/03/2022