You are here: home > Vetso

Fo voapanga - Haingo Erica

Foko ô !
Azafady kely anie
fa mba saika hanontany
Fa ity misy resaka henoko
tany ho any
Dia naleoko niantso anao manokana
Mba tsy hihainoako feon-dakolosy tokana

Tsy haiko aloha na resaka tafahoatra
Fa ianao hono tsotra be loatra
Dia mitady hikiry sy hamahatra
Vao maheno teny tsara lahatra
Kanefa anie ireny
Tsy tena Fitiavana atolotra
Tsy vokatry ny fony akory
Fa  an-tendromolotra
Vao mahita raozy ianao
Dia te hioty avy hatrany
Voaratran’ny tsilony
Vao migogogo, mitomany

Koa mba asio fetra ihany ry Foko
Izany toetranao mampahonena
Fa tsy izay mamiratra anie
dia ho volamena
Ka hoenjehina hihazakazahana
Tsy Andriamanitra iny akory
  hoe hivavahana
Ka aza dia manimba saina
Amin’izany hoe raha tsy misy azy
Ianao tsy afa-miaina
Lazaiko anao mazava tsara
Fa misy ny atao hoe tsy anjara

Foko a!
Mba toneo ihany
Izany toetranao mora tezitra
Mamoaka teny tsy voahevitra
Ekeko fa misy tsy rariny ataon’ny hafa
Tsindry hazo lena sy endrikendrika samihafa
Fa raha mahatsapa ianao fa tena tezitra tokoa
Mba  hifehezanao ny fihetseham-po
Dia mandehana aloha maka saina
Mitsio-drivotra eny an-jaridaina
Fa aza manaiky handevoizin’i satàna
Satria Fo ianao fa tsy  ranomafana

Fôko a, henoko koa vao tsy ela
Fa ianao hono tsy te hamela
Noho ireo ratra-po navalon’ny taona
Dia vao mahita azy ianao tsy te hihaona
Feno alahelo tsy hay fefena
Safidinao anefa io fa tsy noterena
Natao matotra tsy misy vazivazy
Koa raha izaho ianao, aleo  mamelà azy
Ity fiainana ity mantsy
mbola ankamantatra
Diso izy androany fa
ny ampitsonao koa mbola tsy fantatra

Koa atsaharo ny sento rahavako
Fa raha ianao malahelo,
maloka endrika koa ny tavako
Katsaho izay hahitanao hasambarana
Fa raha ny hetraketraky ny tany rahoviana no hifarana?
Tsy haiko na izany tokoa ny zava-nitranga
Mety malahelo ianao satria voampanga
Ny mba fiangaviako dia aoka mba ho tony
Izay mahasoa raiso, ny tsy mety ajanony
Misaotra anao aho ry foko fa ianao tsy mba  niaro tena
Arak’ilay fitenenana hoe izay mangina volamena.

Haingo Erica
25 Febroary 2022
Sokajy : Fitiavana