You are here: home > Vetso

Taratasy ho anao!! - maeva74

Azo vakiana?

Matetika rehefa miakatra ny aingam- panahy dia voabaiko ny ratsana sy ny penina hanoratra tononkalo, fa tamin' ity indray mitoraka ity dia taratasy no voasoratra!!

Atolotra manokana ireo lavi- tiana !!!

Taratasy ho anao!!

Any ianao!!
Handrihandry aho aloha, r' ilay lalaiko, vontom- pahatsiarovana anao ny foko; nangasihasy nandritry ny fotoana maro lavitra anao. Inoako tsy ho ela akory atsy ho atsy dia izaho ilay sambatra indrindra ka afaka hanome anao ilay valim- pitiavana natolotrao.
Miangavy aho mba ekeo fa tia , ary efa tsy ahandry ny hahita anao. Rakotr' alahelo izao tontolo izao tsy misy anao. Salama tsara aho, lafatra ny toetr'andro, mafana dia mafana tokoa saingy vonton- katsiaka aho lavitra anao.Irery aho, ny aliko rehetra dia tsy misy fahatam-perana .
Inoako fa ho tonga ilay ora , tsy ho ela hiantsapazako eny aminao , hamihinako anao. Ataoko ho safononik' ireo oroka mamaivay tsy manam- petra ianao. Ireo molotrao, ireo masonao,eny an-tsorokao, eny am- balahanao, eny n' aiza n' aiza ho ravahako ireo oroko efa nangetaheta anao.

Veloma ralala ! Ny fihetsem- poko dia tsy haiko refesina . Tsy ho ela akory dia ho tonga aho , ho eo anilanao.Mirary soa rahavako, izaho ho anao.

Ilay malalanao!!!


A toi!!
Je vais me coucher, mon trésor , le cœur de ton souvenir , et navré de rester tant de temps loin de toi; mais j' espère que dans quelques jours, je serai plus heureuse et je pourrai à mon aise te donner des preuves de l' amour ardent que tu m'as inspiré.
Je te prie de me croire que je t' aime, et suis forte impatiente de te revoir. Tout est triste ici sans toi. Ma santé est parfaite. Le temps est beau et chaud mais mon corps gèle sans toi . Toutes mes nuits sont longues toute seule.
J' espère qu' avant peu je te serrerai dans mes bras, et je te couvrirai d' un million de baisers brulants.
Baiser à la bouche, aux yeux, sur l' épaule , au ventre, partout, partout!

Adieu mon amour! Mes sentiments envers toi sont invariables. D' ici peu je serais chez toi, porte toi bien mon amour, et suis tout à toi
Ta douce et tendre.


My dear!!
I am going to lie down, my sweet, the heart of your memory, and saddened to stay so long away from you; but i' hope that in a few days, I shall be happier and I can in my ease give you proofs of the burning love that you inspired.
I beg you to believe me that I love you, i' am strong and eager to see you.
Everything is sad here without you. My health is perfect. The weather is beautiful and warm but my body freezes without you. All my nights are long alone
Ihope that soon , i will hold you you in my arms, and I will cover you for a million kisses, burning hot.
Kiss in the mouth, in the eyes, on the shoulder, in the stomach, everywhere, everywhere!
Goodbye my love! .My feelings towards you are invariable. Of here little I would be at home, take care my love, and i 'm all yours.
Your love and tender.
Maeva74( Brésil 04-2010)

Hevitra mandeha

lolash (15/10/2010 10:39:55)

HO an ' ny Malala


Voaraiko androany ny taratasinao, saingy hitomanin' alahelo ve aho sa hiventsom-pahasambarana ?, NAMPIONONA IZANY nefa ihany koa nampatsiahy ahy fa ianao tsy eto anilako. Misaotra ihany tsy nanadino fa mbola namerina eto ireo herin' ny fitia namatotra antsika, ory aho lavitra ireo bitsi-pitiavana fanolotrao ny foko nefa manantena ihany koa fa ho safononok' hasambarana ilay fihaonana atsy ho atsy.
adala hono zay tia nefa tiako loatra ity fahadalàko, tiako satria mitondra fifaliana na dia misarim-pahoriana aza. lay fitiavako mitafy ny endrikin' ny aretina mamparary ny aiko manontolo , dia aretina tsy tiako ho sitranina satria raha tsy izany tsy ho henoko ny halebiazan ny fitiavako anao.
Malaina tokoa aho ny hametraka ny veloma mandram-pihaona ,saingy moa ve misy teny tena ampy hilazàko fa tsy andriko intsony izay ihaonantsika ?.
VELOMA INDRINDRA ZANY HAVAKO !.
Ilay miandry ampaharetana.
MALALANAOAmour!!!


j ai bien reçu ta lettre , mais je ne sais pas si je devais pleurer de chagrin ou chanter l' amour .Cette lettre m' as permis de ne pas oublier la force de cette amour qui nous unis et pour ça je te remercie.je souffre car mon coeur cherche les douces melodie que tu lui chante souvent, pourtant ça ne m' empeche pas de penser au jour ou nous serons enfin reunis.
On dit souvent a ceux qui sont amoureux q' ils sont fou, mais moi j' aime cette folie,une folie accompagner de tristesse mais qui m apaise en meme temps . Mon amour pour toi me met dans une énorme douleur ,une douleur que je n' ai pas envie de guerrir car sans cela j' ai peur de ne pas sentir combien JE T'AIME.
Te dire a bientot me fait mal,mais existe t-il un mot suffisant pour t ' exprimer combien j ai hate de te revoir.
Aurevoir ma tres chère
Celui qui t 'attend avec patience.

TON AMOUR

hasiniony (02/09/2011 18:25:28)

Salama angamba ianao, ny aty koa tsy farofy ...
Ny vaovao tsy misy; saingy manan-teny sy fefifefiloha voatemitra fitiavana ny foko sy ny anao ka mifanindrimandry. Ny elanelan-tany, eny... voalaza ombieny ombieny fa poizina mafonja mpifofo ny fitia voarary elanelana; kanefa izao tsaroako ry 'lay amberivatriko maniry samirery an-tany karakarina, izay mila tondratondraka sy zeziky ny foko mitroatra te-hamelana ho anao samirery! Sanatria tokoa ry lala ... ny aty tsy tady mahazaka tokana an-tanana ka sady ho henjanin'ny omby no ho sintonin'ny olona; fa tokam-po ohatry ny zinga, ka tsy mahalala afa tsy ny siny; io ilay fitiavako mamolalilaly ny setrom-panantenana adonakao isanandro ka mahabongo maso ny foko tsy mijanonana; mpivatsy nofinofy sy sentosento lalina. Io ilay habakabaka 'zay nisy mba ho antsika kanefa malok'ila sy sembatsembandrahona anaty fikirizako mihary mba ho antsika!

Ka 'zao no ventsoventsoko:

Mitakosin-drahomainty izato lanitra eny ambony
Niha nanonja vetivety ny ranomasina izay tony
Fa ny fitiavako anao safononoka hatrany
Na dia tsy tsinjoko endrika any an-tany lavitra any

Niha nalazo vetivety iretsy vony an-jaridaina
Toa nanjary haizim-pito misandratr’andro vao maraina
Ny foko anefa sahy mivoady ary tsy miambakavaka
Fa ny fitia izay nodradrainy dia ianao no tompon-daka

Niha iva feo miandalana ny vazom-borona eny an’ala
Ny danik’andro mahamay nosoparan’ny fanala
Fa ny toky omeko anao dia ny ho mandra-maty
Ka soraty ho tadidy sy ho latsa-paka anaty

... ny setrasetranao ry tany tsy hamoizako ny tiako
Na ny ngidy, na tomany? hiaretako hiafiako
Izahay voasara-toerana tsy maninona fa tantiko
Fa raha sambatra izy any dia mba faly ny ato anatiko!

kiriah (18/10/2011 13:45:23)

Malalako!

Sombi-nofy omaly alina no manosika ny foko hitaraina an-taratasy eto indray, ahoana re no fomba ilazàko etoana fa banga anao ny tontolon 'androko ?, eto foana aho tsy mitsaha manatsafa ny andro sy ny alina ndrao ambarany ahy zay fotoana hiaonantsika indray.Ireo akanjo nitahiry ny hanitrao aza mba manao zay ho afany hampionona ny foko , saingy indrisy.....