I Neny (Nalison Randrianaivo)

Mbola tsisy niantsa

Hangataka antsa
(Nalaina tao amin'ny vetso.serasera.org)
I Neny

Sakaiza sy Ndrema " Kambana "

Mpitantara: Aroso anareo androany ilay tantara mitondra ny lohan-teny hoe " I Neny "
Sokanjin-tantara: Anatra, Nenina

Mankafiza finaritra ary tompoko!

Neny: Sakaiza a, Avia aty aloha ianao
Nankaiza indray i Ndrema zokinao?
Maditra izany raha zaza marina mafy
Manata-bava sady be teny ratsy
Ndehana ianao antsoy haingana izy
Asevo mody izy hirahina hiantsena
Fa efa hariva be ity ny andro

Sakaiza: Eny re ry Neny a

Sakaiza: Ndrema ve izao tsy ary indray
Efa tenenina foana izy iny tsy mety fay
Aleo ho hitan'i Neny eo tsara raha mamo
Fa dia ataony mahamay tobasan'ny rano

Sakaiza: Ndrema a, modia hono ise izao
Aingana hono fa hariva be ny andro
Jereo ary ity i Ndrema toa efa mamo
Sady efa tsy tompon'ny tenany intsony

Sakaiza: Mampalahelo ahy ise ry Ndrema
Izay vola kely mba azo dia lany hirevena
Jereo anie ise tena lasa mahia kely e
Tsy toy izao ise raha mba nihaino an'i Neny

Sakaiza: Ahoana indray hoy i Neny izao
Izay efa leo miteny sy mananatra anao
Satria valian'ise foana izy raha miteny
Hany ka lasa marary fo mihitsy i Neny

Mpitantara: No ny tonga tany an-trano
Gaga ity reniny no sady taitra, namonjy
Ary nimenomenona eraky ny trano izy
Naninona ny zanako re olona e, hoy izy
Nanantona izy no nitsapa an'i Ndrema
I Sakaiza tamin'izany dia tsy nahateny
Kanefa tampoka teo tezitra i Neny

Neny: Aleo eo fa ny hagegeny
Zaza maditra tsy mba laitra anarina
Taiza izy io no hitanao ry Sakaiza?
Otran' ireny tsy mba misy mpitaiza
Manalabaraka amin'ny tany ama-monina
Jereo ity izy mamofona no be nominomina

Sakaiza: Tary amin'ilay bar falehany tary
Izaho aza lena tamin'ny Ndrema nipipy
Ny mason'ny olona aty amiko avokoa
Izaho tsy niraharaha no tsy nivaky loha
Satria rahalahiko Kambana amiko Ndrema
Niaretako ny henatr'olona na aza aho lena

Mpitantara: izany tokoa ve ny fon-dreny
Fa nalahelo azy indray izy ka niteny hoe
Aleo batainantsika sy ianao izy hatory
Navela natory teo i Ndrema ela ela ihany
Noho ny taitra izy ka nisava ny taokany
Dia teny ratsy vary raraka no navoakany
Nitomany ny reniny nahatsiaro narary
Fa ity zanany ity no nahavita nanompa azy

Neny: Ndrema a, Fa maninona ianao?
Fa maninona ny zanako no manao izao
Misy zavatra tsy zakanao? Sa inona?
Teneno re anaka fa tsy maninona

Ndrema: ao ianao aloha handehanako e
Maika aho io fa miandry izay ny namako
Sady leo be koa aho tenitenenina foana
Ary tsy ilaiko aho anarinarina izany e
Aleo aho hanohy ny fiainako milay be
Veloma ianao fa iny aho no handeha

Neny: Ndrema a, Fa ho aiza ianao?
Miverena aty aloha ianao haingana
Lasa ihany marina, tsy mba nihaino akory
Fa maninona re iny zanako iny Jesosy ô
Tahio Tompo iny zanako tsy hanaonao foana any

Mpitantara: Nandeha teny ny fotoana
Lasa vao maika lasa maditra be i Ndrema
Lasa mahita vola foana izy hirevena
Asa loatra na taiza ireny volany ireny
Kanefa 2000 ariary no mba omen'ny Neny
Lasa mampiditra ny namany ao an-trano
Lasa mifoka ireny rongony ireny mihitsy
Toa ireny adala ireny Ndrema indraindray
Kanefa tsy mba mety ho fay

Ndrema: Aza izaho no mba tenitenenina
Raha tsy tianao Rabaofy ny ho vao menomenona
Dia mangina fa izahay koa anie bandy
Afaka mitondra raha ilainao ny sandry e
Sady Rabaina koa ange efa Tompokolahy
Tsy misy akory izay haharesy ahy e

Ndrema: Sakaiza vao teneniko dia mangina
Fa ianao sisa Rabaofy no mbola sahy
Mbola sahy mananatranatra ahy
Tsy misy irarahiako an'izany rangaha
Ny revy no atao milay dia efa cava e

Sakaiza: Tena lasa maditra be i Ndrema
Lasa mifoka rongony mihitsy izy
Izany ka lasa fifosafosain'ny ankizy
I Neny no mampalahelo ahy fa mijaly
Isan'andro izao izy miasa saina lava
Malok'endrika, Miha mahia lalan-dava
Malahelo an'i Neny sy Ndrema aho
Nefa inona moa no azoko atao

Sakaiza: Aleo rangaha teneniko Ndrema
Tena tsy rariny kosa mantsy izao
Aiza ve ka ila ho isan'andro lava izao
Dia ady foana no ato an-trano ato
Tsy misy fitsaharany tsy mba mety miato

Sakaiza: Ndrema a, Avia vetivety anie ise
Aingana fa misy zavatra tena tsara be
Ho tantaraiko amin'ise ity fa faingana e
Azoko tany amin'ny bandy akama

Ndrema: izaho kely aza mba rebirebena
Aza miresaka raha tsy misy hirevena
Fa mandany andro fotsiny amiko izany
Fa ny ahy leity dia revy foana ihany

Sakaiza: Avia aloha ise e,
Ety ise mahita azy na revy na inona
Fa avia malaky ise raha tsy mampaninona

Ndrema: Ay, aingana ary ialahy teneno
Fa izaho koa io mbola maika handeha
Sao mantsy handany fotoana eto ialahy
Ka lasa indray ilay sipa niandry ahy

Mpitantara: Vahotra be i Sakaiza hiteny
Ka naleony natsoina mihitsy aloha I Neny
Dia natomboka tamin'ny tanjona iray
Hoe raha vao afaka amin'ny taoka ianao
Dia omenay sy Neny izay zavatra tianao
Kinanjo tsy tapitra akory ilay teny
Dia lasa izy no sady nanompa Reny
Ity reniny ity dia adin-tsaina no fiainany
Hany ka reraka ihany koa ny fisainany
Satria tomany foana ny tontolo androny
Tsy mba ahitana fifaliana fa fijaliana

Neny: Dia izao ve sisa no niafaranao ry Ndrema
Miteny ratsy sy maniratsira Ray aman-dreny
Eny e, Tsarovy ry zanako indray andro any
Tapitra ireny ranomasoko raraka an-tany
Tsy misy intsony izay hibedy sy hiteny anao
Fa malalaka ianao manao izay tianao atao

Sakaiza: Mijaly rangaha i Neny marina e
Jereo ity izy tena lasa osa sy reraka
I Ndrema dia tsy te hahalala izany akory
Fa mirevy no asany dia ny alina matory
Hiezaka aho hanambitamby an'i Neny
Ary tsy mba hitsahatra aho mba hiteny
Ireny teny mamy sahaza ho azy
Miampy hanihany sy vazivazy

Neny: Sakaiza a, Avia aty aloha ianao

Sakaiza: Ahoana izay ry Neny malala
Misy zavatra ilaivan'ny Neny ahy angaha?
Teneno fa izaho mazoto hanao raharaha

Neny: Avia eto anilako ny zanako izany
Aza omen-tsiny aho ry Sakaiza raha tomany
Fa faly loatra aho mandre sy mahita anao
Tsy mba tahaky ilay zokinao ianao

Sakaiza: Neny a, Mananà finoana ianao
Na ho ela na ho aingana hiova foana izy
Amin'izao izy aloha tena mbola ankizy
Ka tsy mahafantatra izay hiafarany
Fa hiova foana rehefa any aoriana any
Ary aza matahotra i Neny fa izaho mbola eto

Neny: Eny re anaka
Fa ndehana aloha ataovy ny raharahanao
Fa aleo aho haka aina kely fa reraka aho

Sakaiza: Eny re ry Neny a
Ary aza manao reraka aloha ianao Neny a
Izaho afaka manao ny raharaha rehetra
Fa ianao afaka mitsotsotra sy mitoetra
Ary aza mandefa saina lavitra loatra
Alamino ny saina, tsy dia mety loatra

Mpitantara: Nandeha teny ny fotoana
Lasa voasarika ny namany tany I Ndrema
Hany ka lasa tia miady aman'olona foana
Nisy fotoana aza i Ndrema naratra mafy
Niady tany Ka voantsindrona antsy
Notsaboina teny amin'ny hopitaly izy
Vao sitrana kely fotsiny dia lasa indray
Efa voadona mafy fa tsy mety ho fay

Mpitantara:
Nisy fotoana narary mafy ny reniny
Niditra hopitaly nandritry ny roa volana
Tsy mba nisy na dia fikarakarana nataony
Ny azy no tohizany, tohizany izay fanaony
I Sakaiza anefa tsy mba nikely soroka izy
Nikarakara an-dreniny tsy mba sasatra izy

Neny: Sakaiza a,

Sakaiza: Ahoana izay ry Neny

Neny: Aiza i Ndrema zokinao?
Ndehana antsoy aingana izy, aingana ianao

Sakaiza: Ka izy angie ry Neny tsy hita e
Hatramin'izay nidiranao tety
Dia tsy nody tao an-trano intsony anie izy e

Neny: Eny e, Avia eto akaiky eto ary ianao
Dia henoy tsara fa efa kely koa ny heriko

Sakaiza: Neny?

Mpitantara: Hilaza inona ary I Neny hoy Sakaiza
Dia ilay ankizy hendry no tsara taiza
Segondra vitsy monja dia nikipy ny masony
Tsy nihetsika intsony izy fa nisento kely
Dia lasa tokoa mantsy ianao ry Neny

Mpitantara: Sahirana tokoa I Sakaiza niady irery
Satria ilay zokiny lahy mba namany
Nandao ilay tananany
Tsy hita na dia hoe hikarakara ny razana
Fa naleony namonjy ny namana
Nanomboka teo dia an'i Sakaiza irery ny ady
Nisedra izay nanjo sy ny mafy izay nianjady
Tsy kivy izy fa niezaka hatrany ny hiarina
Taona maro tato aoriana indro izy fa tafarina
Niaritra ny zava-misy ary nametraka ny tanjona
Nanao ambony koa ny atao hoe faniriana
Ka tsy mba kivy na dia nisy aza fahoriana

Mpitantara: Nitady sy nikaroka ny zokiny izy
Nanontany ireo namana sy ireo ankizy
Ireo izay mba fantany na dia efa lehibe
Dia nanontaniana daholo fa sao mba mandre
Lany aika izy fa tsy hita izay nalehany
Nojerevany matetika ilay mba falehany

Mpitantara: Niandry izay higadonany sisa no natao
Tsy ela akory dia indro ny anao

Sakaiza: Afaka adidy aho ary afa-nenina
Saingy hiandry ihany aho sao mba miverina
Telo taona sahady izay no nahafatesan'ny Neny
Toa tsaroako ery izy ilay mananatra sy miteny
Ilay izy valivalian'ny Ndrema matetika
Toa tsy miala ato an-tsaiko ireny
Fa ny tena tsy tantiko dia ilay izy mitomany
Ontsa tokoa ny foko mahatsiaro izany

Ndrema: Dia izao ve sisa no niafarako e
Ny namako indray no nanao izay higadrako
Mmmmmhhhh, Sakaiza manody daholo ny namana ka
Ary mba nanao ahoana ary izay i Neny sy Sakaiza?
Tena otrany malahelo azy ireo aho izany
Nefa ataoko ahoana moa no ho any e
Izaho aza ity aty ampigadrana koa
Mety ho jambena fa tsy nahita hazavana
Eny e, Rehefa mivoaka ato aho dia hiverina any
Fa ahoana ary aho izany, manenina ve?

Mpitantara: Nitomany irery tao i Ndrema
Ny trano haizina ny maso efa jambena
Kanefa mbola misy roa taona ny saziny
Ny hody ihany ny azy, efa tsy andriny
Nahatsiaro resy izy ka nivavaka mangina
Tompo ô! Mamelà ny heloko
Mpanota aho ary tsy mendrika izany
Rehefa misy mahazo vao mba mahatsiaro anao
Ray ô! Indro aho mandohalika anatrehanao
Manome toky aho, fa hanao ny sitrakao

Mpitantara: Nandeha teny ny fotoana
Nivoaka ihany I Ndrema Dila ilay roa taona
Niverina tany an-tranony ihany izy
Saingy gaga raha nahita ity tananany

Ndrema: Fa ahoana ary izao
Sao mba efa nifindra kosa ary ry zareo?
Aleo rangaha ho anontaniana ihany aloha
Sady itsy otrany misy ramatoa koa

Ndrema: Azafady hoe madama?
Mba saika hanontany anao aho tompoko

Madama Raozy:
Salama tompoko, ahoana kay izay?

Ndrema: Mbola ato ve ry Sakaiza no mipetraka?
Azafady indrindra amin'ilay fanontaniana

Madama raozy: Izy koa ary ity lehilahy ity
Otrany hoe mitovy amin'ny Sakaiza vadiko izany izy
Sa Kambana ve Sakaiza fa tsy niteny tamiko?

Ndrema: Azafady madama raha ohatra ka tsy mety aminao ilay fanontaniako
Mialatsiny indrindra ee
Aleo ary aho handeha, Veloma ianao

Mpitantara: Tampoka teo nipoitra avy tany i Sakaiza
Fa izy izany ry Raozy a?

Madama Raozy: Iny lehilahy iny e
Hay ianao kay efa taitra koa
Nitady anao mihitsy izy iny dia iny lasa iny

Sakaiza: Dia maninona raha nofohazina aho e
Antsoy aingana aloha izy dia asaivo miverina
Aingana ianao

Madama Raozy: he! Miverena hono fa efa ao izy

Ndrema: izy iza?

Madama Raozy: ilay olona tadiavinao e
Sakaiza moa izy teo?

Mpitantara: Faly tokoa i Ndrema satria mbola ao izany izy mianaka no mipetraka
Nampandrosoana ary ny vahiny ary samy taitra raha nahita ny fiovana teny aminy

Sakaiza: I Ndrema? Tena ise tokoa ve io?

Ndrema: Eny r'ise a, izaho tokoa ity
Efa sisany fonja e

Sakaiza: Sisany fonja ahoana e?

Ndrema: Lava be izany r'ise fa aiza hoa I Neny?
Toa ise sy ity vehivavy ity no ato?
Dia izy ity vehivavy ity sa vadin'ise?hiiii

Sakaiza: oups,

Ndrema: Fa maninona ise no misento?
Fa misy inona?

Sakaiza: izao r'ise a

Mpitantara: Dia notanterainy Sakaiza teo
Taitra ary tora-tsemboka tampoka teo i Ndrema
Nisento ary nitomany, nigogogogo teo izy
Tsy hay hampanginina, fa nanao izay ranomasony teo
Ka navela izy hanala ny alahelony teo

Ndrema: Maty aho adalako, neniko tongotra aman-tanana ireny adalako ireny
Aiza ianao re ry Neny, tsy mba nanatrika akory ny fandevenana anao akory aho e?
Tsy mba nikarakara akory ny vatamangatsikanao?
Tsy mba niala-nenina akory raha iny ianao mbola teny amin'ny hopitaly?
Tsy mba namaly babena anao fa nampitondra ny kapoaka mangidy ho anao?
Mifona aho ry Neny a, Neniko avokoa ny fiainako e

Sakaiza: Aok'izay r'ise ry Ndrema efa rano raraka ireny tsy azo raofina intsony e
Mahereza ary atanjao ny saina fa lehilahy anie ise, izy efa lasa ka aoka handry ampiadanana ny maty

Ndrema: Eny r'ise a, mandria ampiadanana ry Neny tiako,

Mpitantara: Nandeha teny ny fotoana
Tsy mety hadinon'i Ndrema mihitsy fa tsaroany foana
Indraindray aza moa izy miteny irery mihitsy koa
Tsy zakany intsony ny fiainana satria izy nigadra ny Reniny maty
Hany ka tsisy tsirony aminy intsony ny eto an-tany
Te hamono tena izy indraindray
Ny farany izy dia lasa adala
Miteniteny hoe " Neny Neny Neny "

Nalison Randrianaivo
--------
Rohy:
3963 0
Hametraka hevitra
Midira aloha
© Eugene Heriniaina - serasera.org 1999 - 2024 - page load 0.03