You are here: home > Vetso

Sombin-tantara (valim-babena) - Nalison Randrianaivo

Azo vakiana?

Valim-babena

Tany ambanivohitra lavitra be ny Antananarivo tany izahay no nipetraka fahiny;
izay namboly sy niompy no fivelomanay tamin'izany
i dada sy i neny moa tsy mba nanana marimpahaizana akory na dia C.E.P.E ary,koa dia namboly sy niompy no namelomany anay ary nanao izay mba ahatafita anay no imasoan'izy mivady,
i dada moa miasa tany,mamboly ireo zanak'ovy sy ireo katsaka,
izay efa tsemboky ny harerahana sy ny hainandro izay mahamay mandoro ny tongotra sy loha,
efa maniry kitro mihintsy aza moa ny tanan'i Dada noho ny fitiavany anay zanany mba ho tafita soa amin'ny fianarana ka mba tsy mitsangametra izy mivady rehefa tafita izahay zanany;
i Neny moa miavin-tanin'anana izay efa reraka mitsongolika mitaona rano hanondrahana ireo anan-tsariba sy anamalaha mba ho vokatra hamidy takalo vola,ho tehirizina sy hividianana laoka rehefa mba faran'ny herinandro,
rehefa iny mba tsy miverina hariva sy tsy mianatra iny izahay dia miandry omby sy maka vilona no ataonay
izay tena mahavoky omby sy matavy omby tokoa moa izahay satria na ny mpiray tanĂ na aza miaiky mihintsy noho ny atavin'ny ombinay:
ny kisoa moa etsy andaniny raha vao mivoaka ao an-tranony ka alefa eny an-tanimbary koa hoe misy mahita dia efa fantatry ny olona fa anay izay io kisoa io:
izahay tsy hoe manankarena be na hoe manambola be fa mba mitovy amin'ny rehetra ihany izahay, fa kosa mba niavaka kely sy tsy sarom-pantarina amin'ny olona sasany!
i Dada moa mananatra anay foana  foana ary tsy mitsaha-miteny mihintsy aza izy, mba hilofosanay amin'ny fianarana fa tsy mba ho rendrarendra sy mandany volan'ny ray aman-dreny fotsiny no atao!
Izahay koa moa mankatoa ray aman-dreny tsy toy ny an'ireo sasany be rendrarendra sy lalao ka maditra sy mampijaly ray aman-dreny fotsiny;
nilofo mafy izahay mba ho tafita ka afaka tamin'ny fanadinam-panjakana C.E.P.E aho ka faly ery dada sy neny nahare izany,
ny zokiko sy ny zandriko koa moa nifindra kilasy avokoa
ka vao maika faly ry dada sy neny fa hoe hendry sy mahay fianarana ny zanany:
koa niampy efa-taona ny taom-pianarana ka afaka tamin'ny fanadinam-panjakana B.E.P.C indray aho,ireo zoky sy zandriko koa nifindra,
koa nanangombola dada sy mama mba hampianarana ahy any amin'ny lycee,
koa izay vokatra voahangony no namidy hividianana fitaovam-pianarana sy ecolage amin'ny fidirana fa ny ecolage manaraka moa mbola vao tediavina!
i dada sy i neny izay tsy mikely soroka mihintsy nampianatra anay mba ho tafita,
izay miasa mafy sy mitady vola mafy
nahatsiaro nijaly sy nandadilady mihintsy aza moa;
izahay zanany koa miezaka sy milofo amin'ny fianarana mafy ka noho ny niampy telo taona taom-pianarana dia afaka Bacc indray aho ka voatery tsy maintsy mianatra any antanan-dehibe aho,
koa vao maika sahirana i dada sy mama hoe aiza no ahitana vola ampianarina ahy;
nefa tsy kivy ry zareo fa nivarotra vokatra natao saran-dalako sy hipetrahako any an-tanan-dehibe,
hay moa nisy anadahin'i mama mipetraka any ka izy no hipetrahako any;
noho ny tonga tany antananarivo aho ka nitady ilay fianarana ianarako izay mbola tsisy fatako moa ny antsimo sy avaratra aty antananarivo ka ireo zanak'anadahin'i mama no niaraka nijery tamiko ilay fianarana,
ka noho ny hita ilay fianarana ka nanomboka ny fampianarana,somary sahirana moa aho mianatra satria mandeha tongotra foana,nefa tsy nataoko ahakivy ahy izany fa izay ahatafita sy ahafaly ny ray aman-dreniko ihany no tanjoko tsy maintsy tratrariko;
ary noho nahavita fianarana aho ka nitady asa amin'izay aloha sady mbola nanohy fianarana hatrany ka sady niasa aho no nianatra
tsy hadinoko anefa ireo ray aman-dreniko, zoky sy zandriko fa isam-bolana aho dia midina mitsirika sy mamangy andry zareo any foana,
nefa taty aoriana noho ny asako izay be loatra ka voatery najanona ny fianarako,ka ny asa no notoizako, sahiran-tsaina aho satria tsy afaka mandalo any amin'ny ray aman-dreniko intsony noho ny asako izay tery fotoana;
ka niezaka aho nitady trano hipetrahako ka afaka enim-bolana teo  izaho dia nahita trano ka novidiko ilay izy,dia nalaiko nipetraka niaraka tamiko ireo ray aman-dreniko sy zoky sy zandriko,
ny alahadin'iny andro iny ihany aho dia nidina naka andry zareo izay andro tsy fiasana moa io andro io,
ka nanainga aho ny maraina dia niverina ny hariva,
somary sarotsarotra ihany aloha ny nandresy lahatra an'i dada sy i neny fa tsy mahafoy ny famboleny sy ny fiompiny izy ireo;
ireo zoky sy zandriko moa efa maika,ka nanaiky sady dodona maika ahita izany antananarivo izany, ka nanampy ahy nandresy lahatra azy mivady ka resy lahatra ihany,
koa tonga ary ilay fotoana hiverenana ka nanainga ny hariva,
fa vetivety dia tonga soa aman-tsara tany an-trano!
izaho moa no miasa sy mamelona azy ireo
mba ho valim-babena havaliko azy ireo dia ny fahendreko sy ny fahaizako no atolotro ho valim-babena,
nanokafako tsena moa i dada sy i neny,ary nampianariko i zoky sy zandry
mba ho valim-babena
atalotro ho an'i dada sy neny
dia ny fahendrena
no avaliko azy ireny