You are here: home > Vetso

Ny voan'ny nofinofy - Herizo Ravonjison Andrianitsiahy

Azo vakiana?

Ny finiavana lazaina,
Tsy voatery ho zava-misy.
Maminavina ny an'ny saina,
Fa ny ampitso tsy azy mihitsy.
Ao sokafana ny maso,
Hibanjina ny fetra.
Ho volena dieny andro,
Misy finiavana hisedra.

Avelao izy haka-fy,
Izay rehetra azony jerena.
Hamadika ireny ho nofinofy,
Mba ho voa azo ho volena.

Ka ny mamy vetivety,
Dia hivadika ho mangidy.
Tsy hampandry saina akory,
Mandra-pisiny sy hary.
Ka hisy setroka masiaka,
Tsy ho zakan'ny ati-doha.
Mba hampandatsa-dranomaso,
Hanondrahana ilay voa!

Eo isika no tomany,
Ao anaty fahasemporana.
Mba hampaniry azy hatrany,
Mandra-pihariny feno sampana.

Ka ny nofinofy isan'andro.
Aoka hivadika ho asa mafy.
Mba ho tanana mpiaro,
Amin'ny riaka ilay nafafy!
Ho feno fery manaintaina,
Izany, ao anaty fo mihidy.
Ho tonga olatra rehefa maina.
Tsy hahavery ny tadidy.

Androany isika no miafy.
Fa rahampitso no fotoana.
Hijinjana ilay nafafy.
Ary indrindra andro hisentoana!

Hivadihan'ireo lasa,
Ho tantara mahafaly.
Hanavao sy hanasa.
Ny loton'akanjo omaly.
Fa tsy nenina no setriny.
Na dia nisy fanerena.
Izao no misy ankehitriny,
Efa voany ilay nofinofy novolena!

Herizo RAVONJISON ANDRIANITSIAHY, 27-06-2020, Toamasina