You are here: home > Vetso

NY NAMPISY ANAO ETY - Fidy Art Niaina

Moa mba azonao visaina an'eritreritra ny ady miandry anao?
Mantsy, sao ianao mihevitra fa nateraka ho lafatra
Tsia! Tsarovy leitsy fa feno faharatsiana izao tontolo izao
Tsy maintsy eo misy olana f'aza manantena ny hilamina fatratra

Nefa kosa, handresy ialahy raha miaraka amin'ilay Ray
Hisava mora foana ireo haizina hatrizay
Satria "Ilay Ray tsy hoe be fitia, fa izy mihitsy no Fitiavana"
Sanatria ny handao anao fa eo foana izy mitantana

Mahereza leitsy! Aza mora kivy raha tojo ny sarotra!
Atreho izay miseho f'aza ianao miady varotra
Izy Ray tsy hampitondra izay tsy zakanao
Ilainy ianao hanazava izao tontolo izao

Ny zavatra rehetra ety, anaka, tsy voatery hahafaly anao
Tadidio fa Andriamanitra mahay izay hitondrana anao
Eo foana Izy mitantana ka hifikiro raha sarotra ny dia
Anaka, mahereza fa sitraky ny Avo ny hampisy anao ety

FIDY ART NIAINA