You are here: home > Vetso

Ity fiainana ity lazaiko - havotraniaina

Azo vakiana?


Ity fiainana ity lazaiko anao,
Fa be ireo loza mitatao,
Maro ireo mitalaho,
Aiza no misy fiainam-baovao?

  Mikiky isan'andro,ireo adin-tsaina,
  Tsy azo sakanana,raha mbola miaina,
  Io no anjara tsy maintsy zakaina,
  Aiza ny vahaolana,mampilamina ny saina?

Tsy maintsy hambara,tsy maintsy lazaina,
Fa maro ireo tsy voafehy ny saina,
Kanefa,tsy azo atao ambanin-javatra,
Misoko mangina,mamotika toy ny varatra.

  Variana mitady,sy ireo adidy,
  Tsy hita intsony izay voadidy,
  Dia ireo harena lafo vidy,
  Nomena ny vahiny,nefa sarobidy.

Eo koa ny toe-tsaina,
Tsy ahitana firaisan-tsaina,
Fa nompotehan'ny kolontsaina,
Ny fahendrena tsy tambo isaina.

  Eo koa ny toe-panahy,
  Zarazaraintsika ry rahalahy,
  Mitokotoko toy ny siny,
  Mihevitra ho tsy misy tsiny.

Eo koa ny toe-tany,
Mihasimba sy mihalany,
Na andranomasina na an-tany,
Mampalahelo sy mampitomany.

  Izany rehetra izany lazaiko anao,
  No ady atrehina mampitalaho,
  Ny hoavin'ny taranaka toa kilalao,
  Mampiferonaina,tsy hita izay atao.

Mihamahantra ny firenena,
Mihamilentika sy mahonena,
Ny vahoaka tsy lavolena,
Mizaka ny tsiheran'ny aina.

  Aiza ho aiza ny ho avin'ity firenena,
  Moa tsy efa very hasiana ny firenena,
  Aiza ho aiza ny fahaleovantena,
  Moa tsy efa nambara hoe:MAHALEONTENA.

      (Mpanoratra:Havotra Niaina)