You are here: home > Vetso

Ny eto an-tany - havotraniaina

Azo vakiana?


       Ny eto an-tany.

Ny fiainantsika eto an-tany,
tsy ilaozan-tsento sy tomany,
fahoriana no miandry eto an-tany,
tsy maintsy hatrehan'ny velona ihany.


Ny fiainantsika eto an-tany,
misy kalalao manimba hatrany,
mikiky ny soa mamin'ny tany,
tsy maintsy ho simba indray andro any.


Ny fiainantsika eto an-tany,
mioty ny vokatry ny tany,
ny asa ataontsika ambonin'ny tany,
no handraisantsika ny valiny any ankoatra any.Mpanoratra: LALAHARIRON Havotra Niaina. (10 Aogositra 2022).