You are here: home > Vetso

HO AN’I MORAMANGA… - RRAG

HO AN’I MORAMANGA…
Tohofan’alahelo ny foko ry akaniko,
mitinazan-davitra ny bikanao ivelany!
Aiza ho aiza teny ry ‘lay tanàna mamiko,
no dia izao sisa no endrika navelany?

Ny tsangam-batonao, fitahirizan-tsiaro,
efa niovaova jery ka hila tsy ho fantatra!
Irony kolontsaina, maro nifangaro,
iza intsony moa, ny taranakao hahafantatra?

Ny lapa hiorenan’ny maha ianao anao,
rakofan-trano maro, hoentin-kivarotana.
‘Lay hazomidoroboka, mba hiavahanao,
raha azony natao, dia efa norakofana!

Fa taiza ho aiza teny, ny lalan-diso vita,
no dia tanàna haolo, no sisa mitoetra?
Firifiry koa, ny hadisoam-bita,
no dia nandrava anao, ringan-tsisy fetra?

Ry Moramanga keliko! Hontsa loatra ny aty!
Mahatsapa ilay kanto, nalainy taminao!
Ka fahadisoan’ny foko ve, ny hamboraka tsy tanty,
amim-bavaka mivalo, arahana talaho?

Ho an’i Moramanga ry Tompo no angatahiko,
handrotsahanao, tsiro sy handon-tany!
Ho an’i Moramanga, no indro ivavahako,
mandohalika miankohoka, mandon-tratra mitomany!

Fa mila fitahiana, avy aminao manokana!
Mila anao sy izaho, mba hanam-po mangoraka!
Tsy hijery fiaviana, tsy hanandratrandra-poko,
milanao ho namany, ho toko sy ho mpanompo!
RRAG
28 Jolay 2021