You are here: home > Vetso

TANO FA VOADY… (SAFIDY: 2012) - RRAG

Azo vakiana?

Atolotra manokana ho an’i Fidelys & i Noly. Avy amin’ny mpikamban’ny “Club UNESCO-FTMM Moramanga” rehetra. Ny Tompo anie hitahy sy hiaro ny tokan-tranonareo! Dia ho fifaliana ny anio, ary ho fahasoavana ny andro sisa. “Sambatra ianao fa nahavita niroso, naharesy ny tahotra, nahaorina akany”.

TANO FA VOADY… (SAFIDY: 2012)
Arahaba no indro afafy, mba hitsiry am-ponareo!
Arahaba Malagasy, tsara rafitra no haseho!
Dia tsarovy ity andro, ilay tsara fiposaka maraina!
Mba tsarovy izy ity, raha sendra ianao ka mitaraina!

Fa anio ireo toky, sesehena vita ela!
Anio izy ireny, no tahirim-po midera!
Mankasitraka ny lanitra, noho ny soa izay nomeny!
Dia misaotra an’Andriamanitra, fa vita voady izy ireny!

Dia ny rano no afafy, mba ho tafita dingan-davitra!
Ny fitia tsy mba ho faty, raha novoadiana tamin’ny lanitra!
Ka tano fa voady vita, teo anoloan’alitara!
Aza asiana sisasisa, fa haravony mba ho amboara!
Amboaram-po roa, ilay mahay mifankatia!
Vinavinan’olon-droa, izay tafara-dia!

Tano fa voady, fatomaty tsy hay vahana!
Tano fa voady, mamelombelona hafanana!
Jiro tsy mba mety maty, toy ny fitiavanareo!
Hazavana miaina anaty, ilay voady vita teo!

Ka tano fa voady, dia mahaiza mankasitraka!
Fa tsy tontosa ny anio, raha tsy teo koa ny vintana,
sy ny anjara entim-piainana, ary ny tendrin-dahatra!
Dia isaory ny ao ambony, fa izy irery no mpandahatra!

Eo tano fa voady, novakiam-po miray!
Tano ilay voady, dia ‘lay dina ho mandrakizay!
‘Lay teo ambony alitara, vita sora-drà mitoetra!
Tano fa voady vita, teo anoloan’ny rehetra!

Dia ho mamy toa tantely, ny fiainananareo roa!
Mba ho paradisakely, ilay akanim-po!
Ny volana hibalika, toy ny masoandro!
Ny alin’ny hatsiaka, naman’ny atoandro!
Ny kintana hihira, toy ny anareo!
Ny siokam-boronkely, tsy mba hankaleo!
RRAG
01 Desambra 2012