You are here: home > Vetso

MAZÀNA NY OLON-KENDRY - AnjaraNivo

MAZÀNA  NY  OLON-KENDRY

Mazàna ny olon-kendry raha nipoiran'ny hadisoana:
Avy hatrany dia mifona.
Avy hatrany dia mibaboka, hanova ny famindrany;
Ka na dia fahendrena kely monja aza voadingany,
Dia afobe iny aminy.

Mazàna ny olon-kendry tsy mba manambàny ny hafa,
Tsy manan-tsaina hikasa
Na manan-tsaina hikatsaka, hanambaka ny efa osa.
Fa mantsy ny hevi-petsy dia karazandrazan-trosa
Tsy ho voahefa rahatrizay!

Mazàna ny olon-kendry tsy mba tia mampiasa sandry,
Tsy tia manangana ady,
Tsy tia manangana olana amin'ny hevitra tsy iraisana;
Fandrao ahavanin-doza na mety ahita faisana,
Raha tsy mahatandrin-tena.

Mazàna ny olon-kendry no voalaza ho tia mandefitra.
Hany ka mandetika,
Hany ka manitrika ny  marina tsy hipoitra;
Ka mampahazo vahana ireo tsy maty manota.
"Izay no lafy ratsiny"!

Ainampaniry Anjara Nivo