You are here: home > Vetso

Hiran`ny fahatanorana - Herizo Ravonjison Andrianitsiahy

Azo vakiana?

Reko ao anatiko ao, ilay hira fisandratana.
Miantsoantso tsy voatana, ka tsy misy mahasakana.
Ho voninahitra hasandratra, hihoatra izany loha.
Hiderana ilay nitsangana, Zanak`Andriamanitra Tsitoha.

Tsapa mantsy tao am-po, ny lanjan`ny mangidy.
Izay nivadika ho soa, namatotra tadidy.
Ny fiharetan`ilay Tsara, ho fahafahana mitoetra.
Haharitra hanan-kery, mandrakizay tsy misy fetra.

Tsy mba ho Azy anefa, ka hiderany tena.
Fitiavany antsika mantsy, izay tiany hovonjena.
Dia isika izay nania, tsy nisaina ny hiverina.
Nosoloiny voina avokoa, satria tsy misy tiany hanenina.

Tsaroana ny fotoana, namadihany ny tafa.
Nisehoana vaovao, sy toe-javatra hafahafa.
Voaporofo mazava, sy tsy nisy azo afenina.
Fa ity voavono maty, dia tsy zanak`olombelona.

Faly ravo ny mpanenjika, nandre ny fahafatesana.
Fa ny tomany kosa, ny an`ny mpianatra no efa.
Nikodia ny vato, nisokatra ny fasana.
Tsy hafaliana no nitranga, fa hagagana anefa.

Izaho kosa tsy tahaka izany, nanadino ny voalaza.
Fa nanery tena, hidera sy hankalaza.
Ny fahafatesany noekeny, ho fanavotana hahasoa.
Ka dia hifaliako mihitsy, satria voatokana ho ahy tokoa.

Tsy hitady aho anefa, aiza no nandehanany.
Ekeko fotsiny ny miseho, manambara ny fitsanganany.
Ny hirako no asandratro, hiran`ny fahatanorana.
Araraotiko izany, ho fitaovam-piderana.

Tsy ahoako ny tsy mino, fa hiraiko mafy ny ahy.
Tsy amin`ny alahelo anefa, fa amin`ny fifaliana tsy manahy.
Maty re ny Tompo, mafy izany fa tsy mora.
Fa hifaliako izany, dieny izaho mbola tanora.

Satria efa voalaza izany, ka tsy hampalahelo ahy.
Ekeko ho fifaliana, tsy hitrotrahako am-panahy.
Ho tohizako ny hirako, hirahira fiderana.
Hirahiram-pifaliana, hiran`ny fahatanorana.

Herizo RAVONJISON ANDRIANITSIAHY, 11-04-2020